sunnuntai 14. tammikuuta 2018

MieheysMinkälainen on ihanteellinen mies? Miehen roolin vaikeutta pohditaan mediassa harvemmin kuin naiseuden roolia. Mieheydestä on vaikea kirjoittaa ja puhua, siitä on muodostunut jonkinlainen tabu. Miehien ja mieheyden erottaminen toksisesta apinamaskuliinisuudesta on sellainen asia, mitä ei yleensä ole tapana tehdä. Tavallisesti miehistä kirjoitetaan karvaisina apinoina, jotka röyhtäilevät ja juovat kaljaa, käyvät sotia, tappelevat nakkikiskan jonossa, raiskaavat ja ovat muutenkin aggressiivisia. Matalan tason toksinen apinamaskuliinisuus ajatellaan yleensä maskuliinisen energian ilmenemisenä sekä feminiinisen ja positiivisen hoivaenergian ja herkkyyden vastakohtana.

Yksi syy miksi maskuliinisuudesta on vaikea kirjoittaa, on siinä, että nykyinen keskustelu on polarisoitunut feminismin ja antifeminismin välille. Mieheydestä ja miehisyydestä puhuminen nähdään välittömästi feminismin vastustamisena tai koetaan, että se pitää voida oikeuttaa jotenkin erikoisilla syillä. Vaihtoehtoisesti mieheydestä, miehistä ja miesten seksuaalisuudesta on puhuttua varsin matalaotsaisella tyylillä erilaisten miesasiamiesten ja populaaristen evoluutiopsykologien toimesta. Oma kirjoitukseni irrottautuu tästä viitekehyksestä lähtökohtaisesti, eikä ota puolia nykyisten valli- tai juoksuhautojen muodostamiin rajanvetoihin feministien ja antifeministien välillä. Tämän keskustelun, tai sen totaalisen epäonnistumisen, jätän vain yksinkertaisesti huomiotta.

Aloittakaamme siitä, mitä kutsun matalan tason toksiseksi apinamaskuliinisuudeksi. Toksinen apinamaskuliinisuus on helppoa; se on tuhoisaa, aggressiivista, dominointiin pyrkivää käyttäytymistä, joka välittää statuksesta, omaisuudesta, kunniasta ja maineesta. Nyky-yhteiskunta onneksi on asettanut joitakin toimivia lakeja ja muita normeja, jotka rajoittavat toksisen apinamaskuliinisuuden ilmenemistä. Tämä tosin aiheuttaa nykypäivänä monille miehille ahdistusta ja tarpeettomuuden tunteita. He ovat umpikujassa, eivätkä tunnu tietävän mihin suuntaan elämässään suunnistaa. Nykykulttuuri on ifantilisoinut maskuliinisuuden ja tarjoaa pitkälti vain huonoja malleja. Mies esitetään mediassa ja viihteessä lähes aina rikkaana ja varakkaana joko suurilla lihaksilla tai business-puku päällä; miehellä pitää olla kallis auto ja Calvin Kleinin kalsarit ja pyykkilautavatsalihakset. Miehen pitää olla valmis tarttumaan aseisiin tai kasvottomasti ja kyseenalaistamaan totella valtion ja suurten johtajien käskyjä. Tai sitten mies esitetään elokuvissa päähenkilönä, joka on luuseri ja tästä syystä koominen Aku Ankka -hahmo. Mies on joko urhea macho konekiväärin, lihasten ja suuryrityksen kanssa tai sitten pilveä polttava nyhjääjä, joka joutuu suureen onnettomuuksien täyteiseen seikkailuun mennessään ostamaan DVD-soitinta viereisestä kylästä. Tämän lisäksi maskuliinisuus nähdään hyvin usein naiseuden tai feminismin vastakohtana. Vastakohta-ajattelu on tarpeetonta; 1 ja 0 eivät ole toistensa vastakohtia, mutta ovat kyllä dikotomia; 1:n vastaluku on -1. Kaikki edellä mainitut ovat sekä pinnallisia että vajaaälyisiä maskuliinisuuden muotoja, jotka ovat yksi osa ihmiskunnan ongelmia globaalilla tasolla. – Tämän kirjoituksen on kuitenkin tarkoitus keskittyä selittämään todellisen mieheyden ja miehisyyden vaikeutta.


Mitä on todellinen miehisyys? Se on jotain, mikä lähtee oletuksesta, että ihmisellä on kyky olla jotain enemmän kuin primitiivisiä viettejään toteuttava apina, oli hän sitten pieniä tai suuria sukusoluja tuottava biologiselta olemukseltaan. Nykyistä internetkulttuuria katsellessa joutuu toteamaan, että maailmassa ja Suomessa on suuri määrää nuoria ja vähän vanhempiakin Y-kromosomia kantavia yksilöitä, jotka ovat hukassa sukupuoli-identiteettinsä kanssa. Heidän maailmassaan uhkaaminen raiskaamisella, väkivallalla ja pahoinpitelyllä on jotenkin kunniakasta isänmaan puolustamista; käytös nähdään sopivana etenkin silloin kun se kohdistuu naispuolisiin poliitikkoihin tai muihin julkisuuden henkilöihin. Ilmiö näyttää kasvaneen viimeisen n. 10 vuoden aikana, kun olen asunut pitkälti Suomen ulkopuolella. Tämä on kuitenkin toksista apinamaskuliinisuutta, ei todellista miehisyyttä.

Todellinen miehisyys on kärsivällistä, empaattista, rehellistä ja suoraselkäisyyttä, joka pyrkii ilmenevällä toiminnallaan tekemään maailmasta turvallisemman, reilumman ja vakaamman paikan elää, kaikille. Todellinen mieheys luo tilaa ja tukea sille, että feminiinisyys ja herkkyys voi ilmetä ja kukoistaa maailmassa, ilmeni se sitten miesten tai naisten kautta. Todellinen mies osaa ottaa vastaan hoivaa, kykenee olemaan heikko, murtumaan ja itkemään; tarpeen vaatiessa hän kykenee asettumaan hoivaajan asemaan hetkellisesti. Vastoinkäymisten jälkeen, hän kykenee nousemaan rohkeasti ja optimistisesti kohtaamaan elämän vaikeudet kärsivällisesti ja tyynesti.

Todellisen miehen suurin vahvuus nousee uskalluksesta olla heikko, niin paradoksaalista kuin se vaikuttaisikin äkkiseltään olevan. Tarkoitan heikkoudella tässä yhteydessä sitä, että ihminen kykenee myöntämään sen, että hän ei tiedä kaikkea; sitä, että hän kykenee pyytämään apua; sitä, että hän kykenee myöntämään erehtyneensä ja sitä, että hän kykenee pyytämään anteeksi kun tulee mokattua. Nämä ovat kaikki piirteitä, joita toksinen apinamaskuliininen karvarystynen ei tee; mutta, antiikin Kreikassa tällaista ihmistä kutsuttiin suurisieluiseksi. Tällainen ihminen on hyvä tiimipelaaja ja osoittaa kykyä positiiviseen nöyryyteen. Mikäli kuvittelee osaavansa suunnistaa, mutta tuleekin eksyneeksi, voi myöntää mokanneensa ja kysyä paikallisilta neuvoa siitä, että mihin suuntaan mennään. Tämä on myös ihan järkevää toimintaa. Tosin naiset tuntuvat kykenevän tähän miehiä paremmin, vaikka miehet stereotyyppisesti ovat se “järkevä” sukupuoli.

Miehisyys on nöyryyden ja suurisieluisuuden lisäksi, kykyä olla emotionaalisesti vakaa, luotettava, johdonmukainen, reilu, kitti, asiallinen, kärsivällinen ja rohkea; kaikkia näitä seikkoja yhtä aikaa. Todellinen mies kykenee olemaan rauhallinen ja analyyttinen vaarallisissa ja uhkaavissa tilanteissa, unohtamatta korkeampia arvoja; kuten reiluutta ja rehellisyyttä. Miehinen viisaus on sitä, että osaa kaukonäköisesti tehdä maltillisia ja rauhallisia päätöksiä, jotka pitkällä aikavälillä tekevät maailmasta vakaamman ja turvallisemman paikan. Vakaus ja turvallisuus pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan tarkoita sotimista, aggressiota tai tappamista. Vakaus ja turvallisuus tarkoittaa sitä, että todellinen mies haluaa rakentaa sellaista maailmaa, jossa kaikki voivat toteuttaa omia kykyjään ja taitojaan niin kauan kuin he eivät vahingoita toisia teoillaan. Todellinen mies haluaa hyvinvointia kaikille eläville olennoille ympärillään, sillä hänelle tuottaa onnea ja iloa kun toiset elävät olennot osoittavat kykynsä tehdä kauniita asioita. Kauneus nyt tässä yhteydessä tarkoittaa jotain hyvin laajassa merkityksessä. Kauneus voi ilmetä matemaattisessa kaavassa, kauneus voi ilmetä upeassa rakennuksessa, kukkaseppeleessä, sävellyksessä, ekologisessa moottoripyörässä, vuoressa tai hyvin hoidetulla luonnonsuojelualueella tai vaikkapa taitoluistelusuorituksessa. Kauneus voi ilmetä siinä, miten jaguaari metsästää tai miten toimiva demokraattinen ja hyvin hallinnoitu yhteiskunta toteutetaan. Todellinen mies pyrkii suojelemaan ja lisäämään maailman kykyä tuottaa kauneutta; hänellä ei ole mitään mielenkiintoa levittää tuhoa ja kärsimystä ympärilleen.

Mikäli katsomme nuoria ahdistuneita miehiä nykymaailmassa, ja heidän tarvettaan toimia fyysisesti väkivaltaisesti tai katkeruutensa kourissa lähettää myrkyllisiä someviestejä, on helppo todeta, että heillä on paha olla. Heitä kohtaan pitää tuntea empataa. Se miten heitä voisi kenties auttaa on se, että heidät pitäisi saada tiedostamaan pahoinvointinsa. Tämän jälkeen heidän olisi kenties hyvä kyetä romahtamaan henkisesti ja itkeä. Paremmin voivien tehtävä on tässä tilanteessa olla läsnä ja ojentaa nenäliina ja tuoda kupillinen kuumaa teetä. Maailma tarvitsee hyväsieluisia charmanttejaa vanhempia miehiä, jotka ymmärtävät nuorempiensa vaikeuksia ja haluavat tukea näitä kasvamaan luotettaviksi, vakaiksi ja suoraselkäisiksi kanssaeläjiksi (Robert de Niro elokuvassa Intern). Toki, mikäli emotionaalisesti kypsistä naisista on tähän touhuun, heitä tarvitan myös. Kaikki apu on paikallaan, eikä miesten kärsimys ja pahoinvointi tai siitä kiinnostuminen tarkoita, etteivätkö naisten ongelmat ja huolet olisivat totta myös samaan aikaan. Meidän lienee paikallaan ymmärtää, että molemmat sukupuolet ovat ehkä hieman eksyksissä identiteettiasioidensa kanssa, eikä toisen kärsimyksen huomioiminen ole toiselta pois. Suukkoja ja sympatiaa molemmille.

Palataksemme siis positiiviseen mieheyteen, joka tekee maailmasta turvallisemman ja vakaamman. Positiivinen suurisieluinen maskuliinisuus on sellaista, että mies ymmärtää suhteensa omaan ympäristöönsä, resursseihinsa ja ekologiaansa. Mies osaa asettaa oman etunsa yhteisön edun taakse silloin kun yhteisö, jossa mies toimii, toimii rakastavien, urheiden, reilujen ja kestävien arvojen puolesta; mutta, mies kykenee myös asettumaan yhteisöään vastaan silloin kun yhteisö toimii väärien arvojen puolesta. Väärät arvot ovat sellaisia jotka jakavat ihmisiä toisiaan vastaan ja lisäävät sodan ja epävakauden uhkaa. Väärät arvot ovat sellaisia, jotka tuhoavat elämää ja vaarantavat hoivan ja feminiinisyyden ilmenemisen. Tosimies taistelee rauhan puolesta viimeiseen asti sortumatta väkivaltaan ja kykenee tyynesti tarkkailemaan ajatuksiaan ja tunteitaan kiistämättä niitä itseltään. Kultivoitunut suurisieluinen mies tunnistaa apinan sisällään ja osaa olla haksahtamatta sen huutoihin. Todellinen mies ei jaa maailmaa osiin vaan tukee sen suuntautumista kohti yhteyttä. Ei ole sattumaa, että sanat ykseys ja yhdyntä juontuvat samasta juuresta. Todellinen mies päätyy kohti yhteyttä luonnon virratessa omaehtoisesti; todellinen mies ei pakota asioita vaan kykenee antautumaan maailman virran vietäväksi luottaen sen kannattelevaan voimaan. Edeltävääkään mielikuvaa ei pidä lukea väärin, toki airojen käyttäminen on sallittua.

Todellinen mies kykenee ottamaan vastuun virheistään ja myöntämään ne julkisesti ja muuttamaan virheen jälkeen tapojaan. Todellinen mies ei kuitenkaan väheksy itseään eikä ruoski itseään olemaan tiukkapipoinen ja armoton diktaattori. Todellinen mies ei halua kenenkään (paitsi psykopaattien) pelkäävän häntä, hän haluaa olla seinä, johon heikommat voivat hetken aikaa nojata pyrkiessään uudelleenorientoitumaan maailman haasteiden, sekavuuksien ja vaikeuksien edessä. Moni mies sekoittaa pelon ja kunnioituksen keskenään. He kuvittelevat, että toisia pelottelemalla ja uhkailemalla he saavat kunnioitusta. He sekoittavat kuitenkin kunnioituksen ja autoritaarisen tottelemisen toisiinsa. Pelko ruokkii katkeruutta, joka johtaa siihen, että omat hankkiutuvat alfauroksesta eroon, jossain vaiheessa jollain tavalla.

Todellinen mies ei halua olla johtaja eikä pyri johtajaksi, mutta hän pyrkii tekemään olemuksestaan, luonteestaan ja läsnäolostaan rehellisen ja aidon. Mies valikoituu johtajaksi vastentahtoisesti, mikäli toiset ihmiset hänen ympärillään ovat toistuvasti nähneet, että hänellä on kyky olla suoraselkäinen, rehellinen, hillitty, reilu, pitkänäköinen ja maltillinen. Johtajaksi valikoidutaan, sellaiseksi ei ruveta tai pyritä. Johtajana oleminen on suuri vastuu, jonka kuka tahansa aito mies tietää ja tuntee; johtajana joutuu ottamaan huomioon toisten tarpeet, tunteet, turvallisuuden ja olemaan jatkuvasti esimerkillinen. Ei kukaan tervejärkinen vapaaehtoisesti halua kontrolloida toisia tai ottaa harteilleen moista stressiä. Viisas mies ymmärtää ettei maailma voi hallita tai kontrolloida ja sen, että neuroottinen pyrkiminen kaiken kontrollointiin tuhoaa vain oman sielua. Viisas mies ymmärtää sekä kaaosteorian että kvanttifysiikan perustavanlaatuiset opetukset: maailma on pohjiaan myöten epävarma eikä sitä lopulta voi kahlita. Viisas maltillinen mies asennoituu maailmaan virtana ja pyrkii melomaan luonnon kanssa samaan suuntaan tiedostaen, ettei tulevaisuudesta koskaan tiedä mitään varmuudella.

Sen lisäksi, että todellinen mies on luotettava, hän kykenee myös luottamaan universumiin ympärillään. Hänellä on tervettä itsevarmuutta ja uskoa omiin kykyihinsä. Hän luottaa siihen, että keskittyminen itsen kehittämiseen, kasvattamiseen ja omien taitojensa hiomiseen, kantaa hedelmää. En mene yksityiskohtiin, mutta maailma on omituinen paikka, se todella toimii näin. Mikäli osaat kuunella sydämesi ääntä ja tiedät tekeväsi oikein (i.e. et ole vahingoittamassa ketään), luottamalla siihen, pääset elämässäsi eteenpäin ja pitkälle. Todellinen mies tekee omaa juttuaan intohimolla ja rakkaudella ja luonto palkitsee yllättävillä tavoilla. Keskeistä on se, että mies rakastaa aidosti tekemistään sen tekemisen ilon vuoksi, eikä sen takia, että sillä saa mainetta ja kunniaa.
Todellinen mies uskaltaa rohkeasti rakastaa ja osoittaa rakastavansa hyviä asioita (estetiikkaa, kehittyneitä taitoja, ystävyyttä, huolenpitoa, pitkäjänteisyyttä, rauhaa, rakkautta, tasa-arvoa, sivistystä, viisautta… mikäli on yhä epäselvää). Miehen rakkaus maailmaa kohtaa merkitsee jotain ainoastaan suhteessa siihen, mitä feminiinisyys edustaa. Feminiinisyys edustaa herkkyyttä, ymmärrystä nyansseista, kommunikaatiota, hoivaa, huolenpitoa, voimaa, pelottomuutta, viisautta, elämän kunnioitusta, välittämistä, intohimoa, viehkeyttä, sulavuutta, muutosta, vapautta jne. Hyvin suunniteltu ekologinen moottoripyörä tai erinomaisesti tehty viini kuvastaa juuri näitä arovja; sen olemassaolo tekee maailmasta paremman paikan. Hyvässä ekologisessa moottoripyörässä on tärkeitä yksityiskohtia, jotka suunnittelussa on otettu huomioon; se on muotoiltu kurvikkaasti; se lisää liikkumisen vapautta; se on suunniteltu intohimolla ja huolella – parhaassa tapauksessa luontoa ja ympäristöä kunnioittaen siten, ettei sen valmistamisesta koitunut vahinkoa kenellekään. Palaan tähän hyvien asioiden rakastamiseen myöhemmin, joudun tässä välissä selittämään pari yksityiskohtaa evoluutiopsykologiasta. (Niille jotka pohtivat: ei, en juo viiniä, enkä välitä moottoripyöristä).

En henkilökohtaisesti pidä ns. Pick Up Artist -kirjallisuudesta tai arvosta kyseistä alakulttuuria tipan vertaa. Lisäksi, nykyisessä feministisesti orientoituneessa ilmapiirissä saa helposti sapiskaa, mikäli on mies ja kirjoittaa siitä, mitä naiset arvostavat tai mistä naiset pitävät. Tästäkin huolimatta, tai silläkin uhalla, että tulee uusi myrsky vesilasiin (jostain syystä Suomen nettinatsiskene otti herneen nenäänsä edellisestä blogipostauksestani), kerron salaisuuden naisista. Naiset eivät välitä ulkonäköasioista, rahasta ja varallisuudesta juurikaan tai niin paljon kuin usein popkulttuurisesti ajatellaan. Se mistä naiset välittävät on miehen kyky olla mies yllä kuvatuilla tavoilla, sillä mies, jolla on yllä kuvailtuja ominaisuuksia, kykenee selviämään monenlaisissa tilanteissa. Malttia... selitän tämän kyllä alla ihan pian.

Nykyistä evoluutiopsykologiaa ja popkultuuria vaivaa fundamentaali ongelma. Molemmissa oletetaan, että ihmisen evoluutiohistorian myötä naiset ovat kiinnostuneet miehen statuksesta ja haluavat rikkaita miehiä, koska nämä kykenevät huolehtimaan naisen lapsista. Tämä näkökulma on väärä eräästä hyvin yksinkertaisesta syystä: meidän evolutiivisessa ympäristössämme ennen maatalouden syntymistä ei ollut mitään sellaista, mitä voisi kutsua resurssien kasautumiseksi; ei ollut Porscheen verrattavia asioita, joilla voisi signaloida statusta. Naiset siis kiinnittävät huomiota miehen mahdollisiin kykyihin menestyä tulevaisuudessa.

Olemme kehittyneet Afrikassa hyvin erilaisissa maasto-olosuhteissa miljoonien vuosien ajan ja aina liikkuneet vuodenaikojen kierron, hedelmäsatojen ja saaliseläinten perässä. Tuollaisessa ympäristössä eivät kepit, kivet, kirjat tai raha ole koskaan merkinneet mitään. Omaisuus ei kerry, sillä ruoka mätänee, ja kepit lahoavat. Ainoa millä on ollut mitään kestoa – ainoa valuutta – on ollut miehen maine. Maine, joka koostuu seuraavista asioista: luotettavuudesta, johdonmukaisuudesta, neuvokkuudesta, kyvystä olla maltillinen ja kiltti vaikeuksienkin edessä, rauhallisuudesta, sulavuudesta, diplomaattisuudesta, neuvottelukyvystä ja halusta jakaa. Kyky, voima ja halu asettaa toisten etu oman edelle ovat toimineet parhaina mahdollisina mainoksina miehisyydestä. Halu pitää huolta elämästä on ollut paras tae sille, että mies on päässyt lisääntymään. Nämä ovat niitä ominaisuuksia, joita naiset arvostavat vaistomaisesti ja alitajuisesti sitä edes itse tajuamattaan. Mies, joka kykenee antamaan omista resursseistaan avokätisesti, on herkkupala, sillä hän ei siitä heikenny. Tosi mies kykenee olemaan vegaani, koska hän on niin vahva että voi elää rehulla.

Mies ei osaa selittää miksi kauniit naiset ovat vetoavia, mies voi pyrkiä rationaalisesti erittelemään yksityiskohtia, mutta ei kykene selittämään sitä, että miksi nainen on vetovoimainen. Tämä on luonnon “laki”; sama pätee naisiin, he eivät osaa lopulta selittää miksi mies on vetoava, se on täysin alitajuista. Emotionaalisesti kypsä ja tasapainoinen nainen osaa arvostaa positiivista maskuliinisuutta välittämättä peniksen pituudesta, pankkitilin saldosta tai pyykkilautavatsasta. Nainen haluaa miehen, joka kykenee vaihtelevissa olosuhteissa pärjäämään ja pitämään huolta: miehen on oltava vaihtelevissakin olosuhteissa johdonmukaisesti luotettava kiltteydessään. Nää miehet on sitä kuuminta hottia, jos ette usko, kokeilkaa, ette menetä mitään.

Miksi nyt sitten kirjoitan naisten preferensseistä miehiä kohtaan? Tarkoitukseni on osoittaa se, että naiset arvostavat miehissä taidokkuutta ja taitavuutta luoda kauniita asioita. Olipa kyse nyt sitten puusepän taidoista tai kyvystä säveltää oma biisi, tämä on vetoavaa. Hyvissä ja luotettavissa naisissa on kokemukseni mukaan eräs äärimmäisen hämmästyttävä piirre: kaikilla heillä on fundamentaalinen estetiikan taju. Mikäli mies asettuu asumaan johonkin luukkuun, vaikka mies olisi siisti ja kykenevä huolehtimaan puhtaudestaan, hänen asuttamansa luola/luukku on aina jokseenkin masentava. Mies ei edes itse tajua sitä, että miksi kämppä ahdistaa tai tuntuu surkealta; nainen osaa yksityiskohtiin ja esineiden järjestykseen keskittymällä luoda samoilla elementeillä helposti viihtyisän paikan asua. Naisilla on luontainen kyky tai “huoli” yksityiskohtia kohtaan. Olipa kyse sitten ruuanlaitosta, kämpän sisustuksesta tai tilastoanalyysista: naiset tekevät nämä asiat huolellisesti, välittäen yksityiskohdista. Miehet syövät koska on nälkä ja tekevät tilastoanalyysit koska haluavat julkaisun CV:hen. Naiset taas välittävät näistä yksityiskohdista niiden itsensä vuoksi. Tästä syystä, naiset olivat he sitten rumpaleita tai kitaristeja, biologeja tai astronautteja, saavat aina yhden ekstrapisteen enemmän kuin miehet: he soittavat biisin täydellisesti JA kykenevät tekemään sen täydessä meikissä ja korkokengissä. Eli naiset välittävät pienistä yksityiskohdista ja kykenevät tekemään asioita huolella, koska huoli yksityiskohdista on tärkeää itsessään. Se, että nainen myös näyttää hyvältä tehdessään näitä vaikeita teknisiä asioita on ilmentymä samasta asiasta: kaiken on oltava kaunista. Mies voi luennoidessaan tai rumpaloidessaan näyttää spurgulta.

Muistutukseksi, ylempänä kirjoitin siis siitä, miten todellinen mies uskaltaa rakastaa hyviä asioita ja olla intohimoinen omien taitojensa kehittäjä, samalla tukien samoja pyrkimyksiä toisissa. Eli vielä kerran: miten siis naisten ylivertainen ja luontainen estetiikantaju liittyy mieheyteen ja miehisyyteen? Vastaus on tässä: naiset näkevät miehen kauneuden paljon moniulotteisemmin kuin mitä miehellä on edes kykyä ymmärtää. Naiset huomaavat miehen olemuksen tai luonteen kauneuden, intohimojen kohteet ja arvomaailman. Naiset kykenevät aidosti välittämään näistä yksityiskohdista; toki siis treenattu vatsa on kiva, mutta jos mies on pinnallinen idiootti, niin ei sillä niin väliä. Naiset arvostavat kauniita miehiä, mutta miehen kauneus ei ole naisille pinnallinen asia. Hyvä uutinen tässä on se, että ollaksesi mies, sinun ei tarvitse huhkia itseäsi hengiltä olemalla salilla 24/7 tai paahtamalla itseäsi hengiltä yritysmaailmassa tai pankkisektorilla. Ainoa mitä sinun oikeastaan tarvitsee tehdä, on elää hyveellistä elämää oikeiden arvojen varassa. Elä oikeiden asioiden puolesta. Todellinen mies kykenee elämään rauhallisesti ja optimistisesti, vastoinkäymisistä huolestumatta ja kateroitumatta. Katkeroituminen ja pessimismi on ultimaattiset turn-offit; en usko, että tarvitsee selittää auki.

Tavallisesti näistä asioista keskusteltaessa tai nettikirjoituksia katsoessa törmää siihen, että katkeroituneet miehet valittavat siitä, ettei naisille kelpaa jos on kiltti; joutuu auttamatta friend zonelle tai muuta vastaavaa epäkypsää kitinää. Mikäli naapurin Isotissi Titta ei sinusta välitä vaikka olet toivonut jo 5-vuotta joka päivä ja sen vuoksi katkeroidut, teet jotain väärin. Saatat uskotella itsellesi olevasi kiltti ja hyvä tyyppi, kunnollinen mies. Mikäli kuitenkin haluat panna Tittaa koska tällä on isot tissit, niin olet väärällä polulla ja tämä on se keskeinen syy miksi mitään ei lopulta tapahdu. Mikäli olet kasvattanut omaa hahmoasi / hyveellisyyttäsi (“character” / “virtue”) pyrkimällä olemaan aidosti rehellinen, luotettava ja pyyteettömästi avulias, et silloin haluaisi alunperinkään panna Tittaa koska hänellä on isot tissit; tämä ei myöskään ole aidolle miehelle syy kiinnostua naisesta. Mikäli taas olet tehnyt kaiken oikein, eikä Tittaa kiinnosta, se on hänen menetyksensä, ei sinun. Todellinen mies ei luo yhteyttä tai ole kiinnostunut luomaan yhteyttä pinnallisten naisten kanssa; hän haluaa keskustelukumppanin ja jonkun, jonka kanssa luoda ja jakaa kauneutta, kokemuksia ja elämää… Oli kyse sitten parin tunnin kohtaamisesta tai elämänmittaisesta diilistä, samat seikat pätevät molemmissa tilanteissa. Todellinen mies kunnioittaa naista; enkä puhu nyt 1950-luvun machomaskuliinisella tavalla. Tarkoitan tätä sillä tavalla, että mies keskustelee naiselle huolimatta tämän sukupuolesta, tasapuolisesti arvostaen tämän älykkyyttä ja tämän luonteen erityspiirteitä ja yksityiskohtia. Todellinen mies ei tuijota himokkaasti, vaan katsoo kiinnostuneena kuunnellen ja tekee vuorovaikutuskumppanistaan hetkeksi aikaa oman universuminsa keskipisteen, olipa kyse kummasta sukupuolesta tahansa. Ai miksi siis? Koska se on kaunista, ja kun se tapahtuu, se huomataan kyllä.

Tässä kirjoituksessa on nyt tullut esiin iso liuta erilaisia asioita, ja se voisi jatkua vielä vaikka kuinka pitkään, mutta rupean nyt tässä vaiheessa lopettelemaan. Keskeistä, mitä haluan ehkä lukijoideni oivaltavan tästä kirjoituksesta, on se, että hyvä, terve ja kaunis maskuliinisuus ei ole yksinkertainen asia. Miehillä ei ole hyviä malleja nykypäivän saatavilla, eikä hyvälaatuisen miehisyyden tai maskuliinisen identiteetin kehittämisestä ole helposti saatavilla mitään oppaita, kursseja tai kasvatusta. Tuntuu omituiselta, mutta olen huomannut monien epäkypsien miesten naureskelevan ahdistuneesti kun puhun siitä miten rakkaus, ystävällisyys, rehellisyys, reiluus ja huolenpito ovat tärkeitä asioita. Ne vievät maailmaa kohti parempaa. Käsittääkseni rakkaudessa, ystävällisyydessä ja ymmärryksessä ei ole mitään vikaa, paheksuttavaa tai tuomittavaa. Tästäkin huolimatta, suomalaisessa keskustelukulttuurissa on tapana naureskella näille asioille tai väheksyä niitä. Miten pahasti olemme lajina ja yhteiskuntana sekaisin, jos rakkaudesta ja ystävyydestä on tullut jotain sellaista, mitä ei muka pitäisi haluta tai arvostaa? Toksinen maskuliinisuus kadotkoon.

Hyvä ja terve maskuliinisuus on vaikea taitolaji, jonka kehittäminen vaatii sitoutumista ja aitoa halua olla hyveellinen. Miehenä oleminen on niin vaikeaa ja vaativaa, että olisi oikeasti paikallaan varata terveen maskuliinisuuden kehittämiselle ihan oma aikansa. Kuulin tässä viime viikolla, että ruotsiin on muodostunut jo jotain keskusteluklubeja, joissa pohditaan miten maskuliinisuutta pystyisi kehittämään terveillä tavoilla ja miten miehisyyteen liittyviä taitoja pitäisi voida harjoitella niille erikseen varatuissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Helsingissä on myös pari klubia jotka keskittyvät hyvän elämän elämiseen liittyvien taitojen kehittämiseen ja jäsenet ovat pääasiassa miehiä, vaikka eivät maskuliinisuutta sinänsä pohdikaan. Mikäli haluat tietää näistä asioista enemmän vilkaise Kaj Sotalan haastattelu Ihmisiä siis eläimiä -podcastistä.

Mikäli kukaan naispuolinen tätä lukee, niin heiltä pyytäisin tiedostavuutta ja kykyä olla kiitollisia hyvistä ja ihanista miehistä, joita tästä maailmasta kyllä löytyy. Naiset, ilmaiskaa kiitollisuutta hyviä miehiä kohtaan. Kiittäkää luotettavuudesta, rohkeudesta, maltillisuudesta ja kärsivällisyydestä ääneen. Parisuhde-elämä on haastavaa, vaikka emme valita, niin teemme silti paljon töitä hyvien suhteiden ylläpitämiseksi ja se tulee näkyväksi vasta jos ymmärrätte, että saatamme joku päivä kadota. Kannamme usein paljon harteillamme, vaikka se ei heti ilmenisikään. Luokaa kulttuuria, joissa maskuliinisuuden perustaidoista ollaan kiitollisia, arvostavia ja keskustelevia. Ehkä sukkien kerääminen lattialta ja tiskikoneen täyttäminen on “itsestäänselvyys”, mutta kiitollisuuden osoittaminen lisää omaa elämänlaatuanne ja saa miehet tekemään lisää pieniä juttuja oma-aloitteisesti. On kiva kokea olevansa hyödyllinen ja arvostettu, vaikka sitten muistamalla laittaa sukat pyykkikoriin…. Mikäli nyt jäi epäselväksi niin, kyse ei tässä kohtaa siis ole sukista lattialla… figure it out.

Miehenä oleminen on vaikeaa, koska se on erittäin hienovarainen psykologinen taito. Naiset ovat vuosimiljoonia valinneet miehiä kumppaneikseen ja heidän filtterinsä parinvalintaan ovat myös erittäin hienostuneet. Naiset haluavat mieheltä paljon ja vaativat hirveästi. Naisten tavalliset valituksenaiheet ovat usein liittyneet siihen, miten vaikeaa on olla nainen, ulkonäköpaineet ovat hirveät, samoin ura- ja lastenhoito ovat vaikeita töitä. Epäilemättä aiheellisia valituksia, en väheksy! Miehet harvemmin valittavat tai edes tiedostavat miten vaikeaa on olla mies, mutta uskokaa pois, ei ole helppoa olla rohkea, emotionaalisesti rauhallinen, huomaavainen, looginen, tasapainoinen, heikko, empaattinen, vahva, keskustelutaitoinen, siisti, intohimoinen, taitava, luova, pitkäjänteinen, suunnitelmallinen, motivoitunut ja tavoitteellinen, vaatimaton, viisas, sopivan tuottelias ja nöyrä yhtä aikaa. Taitava mies on kaikkea tuota samalla kun hänen biologiansa jatkuvasti nalkuttaa loputtomasta panetuksesta johon ei ole taukoja luvassa. Me emme valita, mutta ei se ole helppoa meilläkään; enkä halua tehdä tästä kilpailua, se ei ole pointti. Kaikki ihmiset, huolimatta kehon tuottamien sukusolujen koosta, ansaitsevat sympatiaa ja ymmärrystä.

Uuden ajan kynnyksellä miehisyydenkin on muututtava. Viktoriaanisen ajan gentleman ei toimi sen paremmin kuin 1950-luvun ydinperheisämallikaan. Tarvitaan yhdistelmä heimokulttuurin viisautta, viktoriaanista herrasmiestä ja jotain uutta. Nettiin on onneksi muodostunut joitakin tervettä ja hyvälaatuista maskuliinisuutta korostavia yhteisöjä/ilmiöitä. Näistä yksi erinomainen esimerkki on London Real (löytyy youtubesta). Toinen esimerkki on Joe Rogan Experience podcast ja samaan syssyyn voin suositella Russell Brandin viimeaikaisia esiintymisiä hänen uutta kirjaansa koskien. Mies voi olla monella eri tavalla (Brand ja Rogan ovat hyvin erilaisia), mutta heitä ja muita omia suosikkimiehiäni yhdistävät ne samat seikat, joista olen tässä kirjoittanut.

Lopuksi todettakoon, ettei hyvä maskuliinisuus luonnollisestikaan ole pelkästään miesten oikeus, myös naiset voivat toteuttaa hyvää maskuliinisuutta niin halutessaan. Luonnollisestikin jonkun pitää kasvattaa nämä rasavillit suoraselkäisiksi, hyviksi, kiinnostaviksi ja kauniiksi olennoiksi. Kiitos kaikille elämäni hyville naisille ja miehille. Ilman teitä en olisi puoliksikaan se mies joka nykyään olen.perjantai 12. tammikuuta 2018

Quote of the day

"Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it." 

~ Buddha