lauantai 18. heinäkuuta 2015

Stubb ja Merkel tappoivat demokratian ja Sipilä suomalaisen hyvinvointivaltion

Kreikan kriisin käsittely on nyt osoittanut sen että geopolitiikassa on siirrytty uuteen aikakauteen. Heinäkuun 12. on poliittisen historian kannalta yhtä tärkeä päivämäärä kuin Syyskuun 11., huolimatta siitä, että tuleeko siitä samanlainen historian merkkipaalu vai ei.

Merkelin ja Stubbin toimet toimivat ennakkotapauksena tulevaisuuden toimintatavoille, joissa velkaantuneet maat (ts. kaikki maat) voidaan ottaa toisen kansallisvaltion tai ei-kansallisen instituution hallintaan. Nyt se voidaan tehdä kaikki demokraattiset mekanismit sivuuttaen. Stubb ja Perussuomalaiset käytännössä hyväksyivät myös sen, että Suomen itsenäisyys voidaan periaatteessa siirtää Saksalle, jos yksityiset pankkiirit niin haluavat (2010 Kreikan velat olivat yksityisille pankeille, ei EU-valtioille). Ottaen huomioon kuinka paljon PerSut tuntuvat arvostavan Suomen itsenäisyyttä, on käsittämätöntä, että he ovat olleet tukemassa Stubbin ajamaa Kreikan valtion vallankaappausta. Suomelle olisi ollut pitkällä aikavälillä parempi jos Soini olisi osoittanut selkärankaisuutta ja kaatanut hallituksen.

Ei tarvitse olla suurikaan nero ymmärtääkseen että Stubb oli käytännössä tukemassa eurooppalaisen demokratian perinteen alasajoa. Ehkä perinne oli tuhottu vaivihkaa jo aiemmin, mutta nyt se osoitettiin ensimmäistä kertaa käytännössä ja avoimesti häpeilemättä. Kulissit ovat nyt sortuneet. Kansainvälinen politiikka ja kansainvälinen oikeus toimii niin, että jos joku asia onnistutaan kerran tekemään valtioiden välisenä sopimuksena, sen jälkeen sitä sovelletaan yleisesti hyväksyttynä käytäntönä. Suomen kannattaa varoa. Ellei Suomi rupea vastustamaan EU:n teknokraattista uusliberaalia linjaa, hyvinvointivaltio tulee tiensä päähän vuosikymmenessä. Sen jälkeen Suomessa ei ole enää hyvä asua ja elää. Syyt sateisen hyisessä ja pimeässä Suomessa elämiseen vähenevät radikaalisti mikäli nykyinen linja jatkuu.

Merkelin ja Stubbin toimia motivoi pelko siitä että hyvinvointivaltioiden säilyttämiseen pyrkivät voimat saattaisivat nousta vastustamaan tai haastamaan neoliberalismia. Merkelin ja Stubbin päällimmäinen motivaatio on ts. ollut nimenomaan Syrizan kaataminen ja tuhoaminen. Mikäli Syrizan kaltainen puolue onnistuu vastustamaan EU:ta ja EMUa, joista on muotoutunut autoritaarisen libertarismin viitekehys, niin silloin Euroopan Unionin teknokraattinen keskushallinnollistaminen epäonnistuu. Mikäli ympäri Eurooppaa uudet vasemmistolaiset voimat  (jotka 1990-luvun standardein ovat maltillisia) nousevat ja pysyvät pystyssä, silloin koko EU muuttuisi demokraattiseksi ja suojelisi pientä ihmistä. Tämä tarkoittaisi silloin käytännössä sitä, että rikkailla ei ole mahdollisuutta kontrolloida kaikkea. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että ihmisten elämässä voisi olla jotain muutakin arvokasta kuin jatkuva työnteko ja yritysten hyvinvoinnin lisääminen. Tätä selvästikään pankki- ja bisnesmaailmaan linkittyneet oikeistopuolueet (mm. Suomen Kokoomus, Saksan kristillisdemokraatit) eivät halua.

12.07. oli kyse siitä että Merkel ja Stubb halusivat käytännössä rangaista Tsiprasia ja Syrizaa siitä että nämä järjestivät kansanäänestyksen. Stubbin melko ylimielinen, röyhkeä ja törkeä retoriikka, jolla hän luonnehti Kreikkaa ja kreikkalaisia kuvaavaa. Stubb sanoi ettei kreikan kanssa voi neuvotella, koska kreikkalaiset eivät käyttäydy kunnolla. Stubb on niin syvällä uusliberaalissa ideologiassaan (joko tietoisesti tai tiedostamattaan), ettei hän näe muita arvopohjia vakavasti otettavana vaihtoehtoina. Mikäli kreikkalaiset kehtaavat vastustaa hyvinvointivaltion alasajoa, niin se on huonoa käyttäytymistä. Pitäisi vain nätisti hyväksyä se, että mitä tahansa valtiota voidaan käyttää yksityisten sijoittajien tappioiden lunastusalustana. *

Kreikkalaisten suuri käyttäytymisrikos oli äänestää aitoa vasemmistopuoluetta eli Syrizaa (jotain mikä on demareista vasemmalle ja selvästi ei-neo-libertaari). Syrizan rikos puolestaan oli järjestää kansanäänestys. Rikoksen siitä tekee se, ettei oikeistoteknokraattisen EU:n pelisääntöihin kuulu tehdä "teknisistä" päätöksistä poliittisia. Sillä ei tietenkään ole mitään väliä että nämä "tekniset" päätökset ja ratkaisut noudattavat uusliberaalia ideologiaa, eli ovat ts. poliittisia. Mikäli päätökset oikeasti olisivat teknisiä, maailman johtavien taloustieteilijöiden argumentteja olisi kuunneltu.

EUsta on muodostunut lähtökohtaisesti demokratiavihamielinen instituutio. Mikäli kansanäänestyksiä ruvettaisiin käyttämään EU:ssa vakituisena menetelmänä, eivät misantrooppiset teknokraatit kykenisi tekemään työtään, niin kuin he nyt tekevät. Merkelin ja muidenkin EU-valtioiden johtajien tavoite on ollut tuhota Syriza. Mikäli Syriza onnistuu pysymään vallassa, olemaan kaatumatta ja pitämään hyvinvointivaltion pystyssä, toimii se silloin periaatteellisena esimerkkinä sille, ettei neolibertaristinen talouskuripolitiikka ole ainoa vaihtoehto EU:ssa. EU, jossa demokratia toimii, ei ole se EU jota neolibertaarit (mm. Schäuble, Merkel, Stubb, Dijsselbloem) haluavat. Schäuble on sanonut tämän ääneen. Schäuble on eksplisiittisesti sanonut että hän haluaa EU:n jota kontrolloi yksi EU-tasolta toimiva talousministeri, jolla on valta käyttää veto -oikeutta minkä tahansa kansallisvaltion budjettiin, jos se ei miellytä. -- Hämmästyttävää ettei EU:ssa ole nähtävissä vastaliikehdintää tämän suhteen.

Mikäli Suomessa tai missä tahansa EU-maassa järjestettäisiin kansanäänestys siitä, että onko oikein tai sallittua se, että yksi maa tai ei-kansallinen-instituutio ottaa toisen hallintaansa, joko talouspoliittisin manipuloinnein tai sotilaallisesti, niin voimme olla varmoja siitä ettei yksikään EU-maa lämpenisi moiselle. Tätä kansanäänestystä ei voida järjestää, koska se tekisi aivan totaalisen läpinäkyväksi sen, mitä EMUssa ja EU:ssa tapahtuu tällä hetkellä. EU projektina loppuisi siihen, sillä Merkelin (jolla on natsimenneisyys) ja Schäublen kaltaiset poliitikot, menettäisivät mandaattinsa tehdä sitä mitä he tekevät. Tuskin on sattumaa että se 50 miljardin vakuusrahasto, jota Kreikalta on vaadittu menee Schäublen hallinnoimalle säätiölle -- käytännössä siis yhden Saksalaisen omistukseen. On sanalla sanoen kauhistuttavaa että Suomi ja Suomen poliitikot tukevat tällaista.

Mikäli vielä 1900-luvulla pääasiallinen tapa hallita tavallisia kansalaisia oli ulkoryhmistä kumpuavilla uhilla pelottelu, on nykymaailmassa rahasta ja yksilöiden pankkisitoumuksista tullut se keskeinen väline. Varoufakista lainatakseni: aikaisemmin tankeilla, nyt pankeilla. Rahasta on tullut moralistinen rankaisu/hallinta -väline, jolla mitataan ihmisyksilön olemassaolon oikeutus ja tämän vapauksien laajuus. Rikas ja mahtava saa varastaa miljardikaupalla, köyhä joutuu ongelmiin näpistyksistä. Olen liittänyt alle musiikkivideon, jonka lyriikat omistan Merkelille, Stubbille, Sipilälle ja Schäuble'lle. Kaikki he osallistuvat sellaisen maailman luomiseen, johon ei halua kukaan tervejärkinen olla tuottamassa lisää lapsia. Lyriikat on kirjoitettu 60-luvulla ja niiden kritiikki kohdistuu sotateollisuuteen ja sotavoimiin, mutta tilanne on hyvin analoginen nykyisen talousterrorismin kanssa, johon Suomikin tunnollisesti osallistuu.
Palatkaamme vielä takaisin siihen retoriikkaan jolla suomalaiset poliitikot ovat puhuneet Kreikan tilanteesta. Juho Sipilä hokee että nyt kreikka on oikealla tiellä. Sipilä siis tarkoittaa sitä että maa toimii oikein kun se alistuu omien demokraattisten rakenteidensa murentamiseen. Ottaen huomioon että Sipilä on miljonääri ja taatusti irtaantunut tavallisen palkansaajan kärsimyksistä, niin ei tämä teknokraattinen misantropia tule yllätyksenä. Yllättävää on se, että Suomen valtiojohto kannattaa demokratian purkamista jossain muussa kuin omassa valtiossaan ja jopa osallistuu tähän (talous-)terrorismiin. Sipilä sanoo että nyt mitataan luottamus Kreikkaan. Luottamus määritellään sitoutumisena demokraattisten rakenteiden purkamiseen. Tämä on käsittämättömän vastenmielistä ja vielä vastenmielisempää on se, ettei Suomen kansa herää protestoimaan näitä lausuntoja vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Sipilän mukaan luottamus myös Suomen kansaan mitataan sillä, kuinka paljon Suomalaiset ovat valmiita leikkaamaan koulutuksesta, päivähoidosta, vapaa-ajastaan, eläkkeistään ja muusta hyvinvointia takaavista rakenteistaan. Mikäli Suomalaiset osoittavat mieltään ja protestoivat, he ovat epäluotettavia eivätkä osaa käyttäytyä. Tuskin lienee sattumaa, että samalla kun Sipilä ja Stubb rupeavat kurjistamaan keskiluokkaa, että Suomen poliisille annetaan lisää valtuuksia ja poliisille hankitaan varusteita mellakoiden torjumiseen.

Talous- ja sosiaalipolitiikasta on tehty moralistista kurituspolitiikka, eikä rationaalisella taloustieteellä ole mitään tekemistä näiden päätösten kanssa. Kreikan tilanne ja sen velkakriisin hoitaminen on ollut vastoin kaikkia taloustieteen ihan perusoppikirjoista löytyvää tutkimustietoa. Tästä on useampi Nobel -palkittu taloustieteilijä antanut lausuntonsa. Myös YK on lausunnoissaan todennut että Kreikkaan kohdistettu kurjistuspolitiikka uhkaa ihmisoikeuksien toteutumista. Kreikkaa kurjistetaan tahallaan ja Sipilä, Stubb ja Soini ajavat nyt samankaltaisia uudistuksia läpi Suomessa. Uudistukset tulevat heikentämään suomalaisten ostovoimaa, taloudellista turvaa ja mahdollisuuksia kouluttautua. Todennäköisesti nämä uudistukset tulevat syventämään Suomen lamaa ja vähentävät valtion tuloja pitkällä aikavälillä. Tämä todennäköisesti johtaa sitten valtionomaisuuden yksityistämiseen ja julkisen sektorin alasajoon, joka tulee kurjistamaan asioita entisestään. Sipilä, Stubb ja Soini tekevät tämän täysin tietoisina seurauksista. Sipilän ja Stubbin kohdalla tämä on ymmärrettävää. Kyseessä on kaksi rikasta ja hyvin verkostoitunutta tapausta, joista Stubb on vielä elekielensä puolesta hyvin selvästi voimakkaita psykopaattisia piirteitä ilmentävä tapaus. Mikäli Soinin vilpittömyyteen on uskominen, niin hänen kohdallaan tämä käyttäytyminen on käsittämätöntä.

Sipilä ja kumppanit tulevat tuhoamaan Suomen pitkän aikavälin talouskehityksen, sillä he tulevat tuhoamaan yhden sen keskeisistä voimavaroista, kansalaisten vapauden kouluttautua ja kehittää kriittistä/itsenäistä ajattelua jatkuvasti monimutkaistuvassa maailmassa. Kun nämä asiat poistetaan, poistetaan yksilön kyky reagoida elämänsä aikana jatkuvasti muuttuviin markkinasuhdanteisiin. Suomen kattava ja ilmainen koulutusjärjestelmä on ollut Suomen taloudellisen nousun keskeinen selittäjä. Missään muualla maailmassa ei saa korkeasti koulutettua työvoimaa palkattua yhtä kustannustehokkaasti kuin Suomessa. Suomalaisten yritysten tärkein pääoma on kyseisten yritysten työntekijät. Tämä tuntuu unohtuvan talouskeskustelussa kokonaan. Teknologian monimutkaistuessa, uudet "innovaatiot" joiden perään niin kovasti kuulutetaan, vaativat syvällistä ja laaja-alaista koulutusta. Jos ei ymmärrä markkinoiden/ihmisten tarpeiden aukkoja ja sitä mikä on teknologisesti mahdollista, ei uusia innovaatioita synny.

Tälläkin hetkellä Suomessa kukoistava peliteollisuus on mahdollista nimenomaan sen takia että täällä koulutetaan sekä humanisteja että insinöörejä. On jopa mahdollista löytää sekä humanisti että insinööri yhdestä ja samasta ihmisestä. Suomen peliteollisuus tuskin pärjäisi ellei sisällöntuotannosta vastaavat taiteilijat, historioitsijat, säveltäjät, luovat kirjoittajat ja muut sellaiset olisi löydettävissä kotimarkkinoilta vähällä vaivalla. Tosin, kattavan ja syvällisen koulutuksen sivutuote onkin kyseenalaistamiseen ja itsenäiseen ajatteluun kykenevät kansalaiset, jotka eivät välttämättä halua tukea epädemokraattisia voimia.

Sipilän, Stubbin ja Soinin ideologisen ja täysin typerän sopeutuslistan voi toteuttaa monella tavalla. Suomessa jaetaan monia miljardeja maataloustukiaisia ja koko maataloustukipolitiikka on käytännössä täysin salattu. Sitä ei ole voitu avata ja katsoa että kuinka paljon siellä olisi löysää. Lisäksi Valtiovarainministeriön oman listan mukaan, jota Sipilä, Stubb ja Soini lupasivat noudattaa, leikattavaa olisi täysin tuottamattomissa yritystuissa n. 800 miljoonan Euron edestä. Mutta ei, mieluummin päätettiin leikata koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Tavallisten ihmisten kurjistaminen, eläkkeiden leikkaaminen, julkisen sektorin supistaminen, vapaa-ajan vähentäminen ja muu vastaava toiminta ehkäisee talouskasvua.

Tavallisen kansalaisen ostovoiman heikentäminen on talouskasvun hakemisen kannalta totaalisen typerä ratkaisu. Miksi? Rikkailla ihmisillä ei ole tarvetta käyttää rahaansa loputtomiin. Otetaan esimerkiksi autot ja autojen omistaminen. Rikas ihminen, vaikka ostaisi rahoillaan tuhat autoa, ei kuitenkaan koskaan kykene käyttämään autojaan (eli ostamaan bensaa). Mikäli taas kaikki keskituloiset ostavat auton, saa autoteollisuus lisää rahaa ja kaikki nuo tuhannet autot tuovat rahaa autoteollisuudelle ja bensa-asemille. Autot ovat vain nyt yksi esimerkki, todellisuudessa kyse voi olla asunnoista, jäätelöstä, elokuvista tai mistä tahansa hyödykkeestä. Ts. on järkevää että mahdollisimman suurella osalla väestöstä on rahaa käytössään, jotta talouden pyörät pyörivät ja jotta valtio saa verotuloja ja jotta infrastruktuuri saadaan pidettyä pystyssä. Idea on selitetty tässä linkissä. -- Se mitä Stubb ja Sipilä tekevät tällä hetkellä ei ainakaan ole Suomen kansan edun mukaista -- kyse on tahallisesta ja tietoisesta kurjistamispolitiikasta, jonka tavoitteina on ilmeisesti purkaa demokratian rakenteet Suomessa ja ilmeisesti myös muualla Euroopassa, jos Stubbin toiminnan analysoiminen mitään kertoo.


Hälyttävää tässä kaikessa on se, miten historian annetaan toistaa itseään, 60% saksalaisista tuki Merkelin ja Stubbin ajamaa kreikkaan kohdistettua talousterrorismia. Toisen Maailmansodan kynnyksellä juutalaisista rakennettiin vihankohde ja tehtiin syypää Saksan taloudelliseen kurjuuteen. Heistä tehtiin ulkoryhmä, joihin kohdistetulla vihalla kyettiin oikeuttamaan korporatiivisen fasistisen yhteiskunnan rakentaminen. Nyt sama temppu toteutetaan koko Euroopan tasolla. Kreikkalaisista tehdään vihattu ulkoryhmä, joihin kohdistetulla vihalla voidaan oikeuttaa demokraattisten rakenteiden purkaminen ja miljoonien ihmisten elämän kurjistaminen. Krematoriot savuavat yhä Toisen maailmansodan jäljiltä ja Saksan kansalaiset tukevat samaa vanhaa maailmanvalloituspolitiikkaa kuin he tukivat 30- ja 40-luvulla. Natsismin juuret ovat ilmeisesti varsin syvällä Saksalaisessa mielenlaadussa. Näyttää myös siltä että Suomalaisessa mielenlaadussa on jotain samaa, sillä Kreikan taloudellisesta kurjistamisesta on tehtyä moralistinen asia, joka saa Stubbin toimien muodossa lähes sadistiset ulottuvuudet. Stubb on taatusti tietoinen siitä että hän on ollut mukana syyllistymässä tekoihin, jotka ovat vaarantaneet YK:n määrittelemien ihmisoikeuksien toteutumista Kreikassa.

Mikäli Suomi halutaan pelastaa, niin tavallisen kansalaisen, eli kenen tahansa joka ei kuulu rikkaimpaan 10%:n väestöstä (eli tienaa verojen jälkeen yli 3.5k€/kk) kannattaa lopettaa sekä neoliberaalien että fasistipuolueiden tukeminen. Kokoomus, Keskusta ja PerSut on nyt virallisesti osoittaneet, Stubbin johdolla, olevansa kansallista suvereniteettia, demokratiaa, sivistystä ja ihmisoikeuksia väheksyviä puolueita. Heidän, ja etenkin Stubbin, vahtivuorolla Euroopasta tuli painajaismainen sortokoneisto, jossa solidaarisuus, avunanto ja empatia ei paina mitään. Suomen media, joka on ruokkinut kreikkalaisvastaista hysteriaa propagandallaan ei ole ainakaan auttanut asioita. Suomessa on toistuvasti jätetty mainitsematta se, miten Troika on estänyt kreikkaa tekemästä poliittisia uudistuksia, jotka olisivat lieventäneet talouskurimusta tai suitsinut korruptiota. Suomalaisen median motiiveja voi vain arvella, mutta entinen sosiologian professorini Juho Saari, joka demarivirkamiehenä työskenteli pitkään Valtioneuvostossa, on kertonut että Suomen valtio ja media tekevät keskenään yhteistyötä muokatakseen Suomen kansan mielipidettä sopivaan suuntaan, jotta tarvittavia lakiuudistuksia saadaan eduskunnassa vietyä helpommin läpi.

Nykyisestä EU:sta on muodostunut taloudellinen sortokoneisto, joka ei ole nähnyt vertaistaan ihmiskunnan historiassa. Ei siksi että se olisi tappavin tai pahin, vaan siksi että se mahdollistaa vallankaappaukset ja julkisen omaisuuden siirtämisen yksityisiin käsiin, ilman minkäänlaista demokraattista päätöksentekoa, yli kansallisvaltioiden ja geologisten rajojen. Kuten eräässä reportaasissa sanottiin, Saksan ja Suomen ajama linja on verrannollinen siihen, että jos Yhdysvalloissa Floridaa koskettaisi hetkellinen lama ja Washington päättäisi olla auttamatta. Euroopan unioni solidaarisuuden, ystävyyden, tuen, demokratian, humanismin ja avunannon projektina on tullut tiensä päähän. Eurooppa jossa asumme on nyt virallisesti muodostunut teknokraattiseksi valvontaparanoidiksi sortokoneistoksi, joka suosii lähinnä Saksaa ja yhä rikastuvaa globaalia talouseliittiä.

Mikäli mitään ei tapahdu edessä on varmasti katastrofaaliset ajat ja se mikä Euroopan perinteessä on säilyttämisen arvoista, menetetään kokonaan. Eli siis mitkä asiat? Demokratia, yksilönoikeudet, sivistys, tasa-arvo ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen, vapaana sortavista rajoitteista (eli orjuudesta, oli se sitten maaorjuutta tai palkkaorjuutta).

Pienten ihmisten olisi aika liittoutua yhteen ja aloittaa nykyisen kehityssuunnan voimakas vastustaminen, vielä kun sille on mahdollisuudet. Olen vuodesta 1994 kannattanut Suomen EU-jäsenyyttä, nyt kannatan lähinnä EU:n ja EMU:n purkamista, sillä yhdistyneen Euroopan projekti on epäonnistunut lähes kaikessa. Minä en halua elää Euroopassa, joka perustuu kyräilylle, xenofobialle, rasismille, sekä rikkaiden etujen ajamiselle ja lisääntyvän kontrolli- ja valvontakoneiston kasvattamiselle. **

----
----


 * Stubb myös sanoi etteivät kreikkalaiset ole kyenneet uudistumaan viimeisen 50-vuoden aikana. Väite on totaalisen typerä, 1960-luvlla kreikka kaatoi Saksalaisen kuninkaansa, 1970-luvlla sotilasdiktatuurin ja liittyi 1980-luvulla EU:hun.


** Ympäristölainsäädäntö ei ole merkittävästi parantunut, ilmastoneuvottelut ovat kaikki epäonnistuneet, työsuojelulainsäädäntö ei ole parantunut, yksilönvapaudet eivät ole lisääntyneet, palkkaorjuus on vain pahentunut, puolustusmenot eivät ole pienentyneet, vaarallisten kemikaalien testaaminen ja poistaminen pakkausmateriaaleista tai päivittäistavaroista ei ole edennyt, sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole lisääntynyt, tuloerot ovat kasvaneet, opintoaikoihin on tullut rajauksia, luomuruoka on muuttunut harvinaiseksi ja kalliiksi herkuksi (vielä 1970-luvulla kaikki oli luomua), salaisia poliisivoimia on perustettu lisää, EU-tason byrokratia on vain kasvanut ja lisääntynyt, viikkotyöaikoja pidennetään, rasismi ja xenofobia ja viharikokset ovat kasvaneet, valvontakameroiden ja erilaisten kontrollimekanismien määrä on kasvanut,  jnejnejnejne.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti