lauantai 20. lokakuuta 2012

Kaaosmagian nykytilasta

Eräs älyllinen rakkauteni kohde on kaaosmagia. Kyse on jonkinlaisesta filosfis-elämänkatsomuksellisesta viitekehyksestä, jossa ei ole dogmeja (vain ja ainoastaan catmeja). Kaaosmagiassa ei ole oppeja joihin pitää uskoa tai joihin pitää turvautua. Ts. kyse ei ole uskonnosta. Kaaosmagia ei tarjoa lohtua, oppeja tai opetusta siitä mikä on oikein ja mikä on väärin. Kaaosmagia on täysin amoraalinen järjestelmä, eikä siihen kuulu oletuksia lopullisista tuomioista tai kuoleman jälkeisestä elämästä. Kaaosmagia ei myöskään ole eettinen järjestelmä, kaaosmagia ei ole kiinnostunut siitä mistä hyvä elämä muodostuu. Mitä siis kaaosmagia on, noin niin kuin tarkemmin?

Kaaosmagia on nk. metauskomusjärjestelmä, se on järjestelmä jossa pyritään hahmottamaan eri uskomuksia ja uskomusjärjestelmiä eräänlaisesta lintuperspektiivistä. Kyse on sellaisesta järjestelmästä, jossa oletetaan että erilaislla uskomuksilla ja odotuksilla on merkityksiä, siitä näkökulmasta miten maailmankaikkeus tai yksilöllisen ihmisen (tai muun eläimen) rooli järjestyy ilmiöiden kentän kokonaisuudessa. Eli lyhyesti sanottuna, jos olet kristitty ja uskot kristillisyyden oppeihin, nämä uskomukset muovaavat elämääsi ja toimintaasi. Uskomuksesi ovat yhteydessä tietynlaisiin emotionaalisiin kokemuksiin ja vasteisiin elimistössäsi ja aivoissasi. Kristinusko on totta, siis siinä mielessä että se on informaatiomatriisi tai -kompleksi, joka on olemassa (sen metafyysiset olettamukset ovat kuitenkin asia erikseen). Kristinuskolla on todellisia seurauksia maailmankaikkeudessa, ainakin niin kauan kun siihen joku uskoo. Kaaosmagiassa oletetaan että kristinusko on vain yksi ajatusjärjestelmä (tai käyttöjärjestelmä, ohjelmistopaketti), jolla yksilö (tai joukko agentteja) voi määritellä paikkaansa ja velvollisuutensa suhteessa kosmokseen.

Kaaosmagia ei kuitenkaan ole ateismia (kaaosmaagi voi halutessaan uskoa tonttuihin ja smurffeihin). Eikä ateismi kaaosmagian näkökulmasta ole uskonto. Yksittäinen kaaosmagian harrastaja voi olla yhtenä päivänä muslimi, toisena buddhalainen, kolmantena rappioitunut juoppotaitelija ja neljäntenä marxilainen leninisti. Kaaosmagian näkölmasta kaikki edellä mainitut ideologiat tai "käyttöjärjestelmät" ovat erilaisia ja niillä on erilaisia seurauksia niihin uskovalle. Kaaosmagia suhtautuu käyttöjärjestelmiin (ideologioihin, uskontoihin, kosmologioihin, tieteellisiin viitekehyksiin yms) työkaluina. Mikäli uskomus sinisiin keijukaisiin sohvasi alla tuottavat sinulle parempia yöunia, niin niihin kannattaa uskoa sillä hetkellä kun on menossa nukkumaan. Niihin ei kannata uskoa sillä hetkellä kun juttelee valkotakkisille sedille työpaikkahaastattelun psykotestissä.

Kaaosmagian sisällä yksittäiset kaaosmaagit saattavat rakentaa kokonaan uusia uskomusjärjestelmiä tai malleja siitä millainen maailma on. Kaaosmaagit päättävät täysin mielivaltaisin perustein siitä, että mikä on hyödyllisin uskomsjärjestelmä heille itselleen tietyllä hetkellä. Kaaosmaagi voi uskoa telepatiaan ja järjestää telepaattisia tieteellisiä kokeitakin, jos tämä saa telepaattisia tapahtumia aikaiseksi. Kaaosmaagi voi uskoa siihen että universumi on joko täysin newtonilainen tai täysin kvanttimaakninen.  Newtonilaisuus ei salli telepatiaa, kvanttimekaniikka sallii informaation korrelatiivisen esiintymisen tuhansien kilometrienkin päästä.

Kaaosmagian perusoletuksesta, että uskomuksilla on merkitystä sille miten maailmassa asiat järjestyvät, on olemassa useita tulkintoja. Mikäli antiikin kreikkalaiset uskovat Isikseen, niin maapallon uumenista kaivetaan kiven möhkäleita ja niistä tehdään Isiksen patsaita ja temppeleitä. Uskomuksilla, mitä ne ikinä ovatkaan [aivotiloja, informaatiokenttiä, meemejä, mielisairautta], on maailmankaikkeudessa tapahtuvian muutosten suhteen, vähintäänkin korrelatiivinen yhteys. Arjessa on tapana puhua siitä että uskomukset aiheuttavat asioita. Tämän suhteen kaaosmaagit eivät ole yksimielisiä.

Osa on sitä mieltä että kyse on siitä että elämässä menestyvät ne, jotka osaavat asemoida itsensä ja aivonsa oikein suhteessa materian virtaan siten, että kitka on vähäisintä. Eli, jos sinusta ei voi tulla rokkistaraa, älä edes halua olla rokkistara, kokeile että voisitko menestyä asemoimalla halusi niin että voisit olla onnellinen hevosten kasvattaja? Toinen osa taas on sitä mieltä, että uskomuksilla on todellisuutta kokonaan uudelleen järjestävä vaikutus. Molemmat näkemykset voivat olla totta tai olla olematta. Kaaosmaagi ei välitä siitä ovatko uskomukset totta, vaan ainoastaan siitä, mitkä ovat näiden uskomusten käytännön seuraukset. Jos ei usko että ajatuksilla on todellisuutta muovaava vaikutus, niin kannattaa kokeilla viikon ajan negatiivista ajattelua ja katsoa mihin se johtaa.


Yleisesti ottaen kaaosmaagien keskuudessa on jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, että magia on luonnon voima. Ei mitenkään hihhulihippimielessä, vaan samalla tavalla kuin painovoima ja entropia ovat luonnon voimia. Magia on yleisnimitys toistaiseksi huonosti ymmärretyille (heikoille?) luonnon ilmiöille jotka näyttäytyvät naivista vinkkelista "mielen ja materian" vuorovaikutukselle.

Monet länsimaiset terapiasuuntaukset voitaisiin luokitella magiaksi, samoin kuin plasebovaikutuksen hallinta (lääkärin ammatti) tai taitavan mainoksen luominen. Magia voi olla yksi ilmiö tai kokoelma ilmiöitä joita ei osata vielä erottaa toisistaan. Kaaosmaagien sisällä ei ole laajempaa yhteisymmärrystä siitä että mitä magia on. Oma kantani on se, että kyseessä on tieteellinen ongelma joka liittyy tietoisuuden ongelmaan ja mahdollisesti siihen mitä parapsykologia tutkii. (Vastoin yleistä käsitystä parapsykologia on itseasiassa tieteellisesti rigouri psykologian haara joka kehitti sekä EEG:n että tuplasokkokoemenetelmän). [Tätä kilkkaamalla voit ladata pdf-tiedoston joka toimii esimerkkinä erittäin tiukasta tieteellisestä parapsykologisesta kokeesta.]

Kaaosmaageja kuitenkin yhdistää se, että he tekevät rituaaleja. Kaaosmaagisissa rituaaleissa yritetään muuttaa uskomuksia. Rituaalien voima tulee siitä, että ne muuttavat rituaalien suorittajien uskomusjärjestelmiä (ja koulukunnasta riippuen, koko universumin rakennetta). Osa kaaosmaageista joita olen tavannut kertovat tarinoita joissa he eivät edes epäile sitä, että heidän rituaalinsa olisi saanut aikaan nk. paranormaaleja ilmiöitä. Kaikkea lentävistä kirjoista aina tarinoihin siitä, miten joku löysi 500€ setelin kadulta, juuri sopiva summa puuttuvan vuokrarästin maksamiseksi. Villeimmissä tarinoissa kokonaiset ihmisruumiit rupeavat spontaanisti levitoimaan. Omat kokemukseni ovat kuitenkin huomattavasti vähemmän dramaattisia.

Kaaosmaagi voi tehdä rituaalin Röllipeikolle tai osallistua rituaaliin jossa on tarkoitus luoda uusi tekoäly. Kaaosmaagit voivat tehdä rituaaleja joissa salviaa polttamalla matkustetaan menneisyyteen ja muutetaan sen rakennetta. Kun rakennatta on muutettu, odotetaan muuttuneen menneisyyden manifestoitumista tulevaisuudessa. Kaaosmaagit eivät usko lineaariseen aikaan, ellei siitä ole heille hyötyä. Kaaosmagiassa aika on jotain, jota maagi voi oman tahtonsa pohjalta muovata ja viritellä ja säätää.

Oma suosikkiversioni kaaosmagiasta on Peter Carrollin luoma versio, joka pohjautuu matemaattisiin malleihin 8-ulotteisesta universumista jossa narraatioilla ja tarinoilla ei ole kausaalista voimaa, mutta niillä on taipumus manifestoitua synkroniailmiöinä inhimillisen todellisuuden tasolla (tavalla tai toisella). Tästä esimerkkinä mainittakoon että kirjoitin 20-vuotiaana tarinan tai esseen itsestäni, jossa 30-vuotiaana olen valmistunut tuplamaisteriksi ja asun Kaakkois-Englannissa ja olen perustanut poliittisesti aktiivisen järjestön. Nyt kun olen 30, minulla on kaksi tutkintoa, ja perustin 23-vuotiaana poliittisen järjestön joka nyt elää omaa elämäänsä. Asun vain n. 300 km:n päässä Kaakkois-Englannista.

Tuossa Peter Carrollin luomassa versiossa kaaosmagiasta, puhutaan nk. narratiivisesta kausaatiosta/korrelaatiosta. Voin todeta että se toimii. Kaaosmagiassa ei myöskään oleteta että korrlaatio uskomusten ja maailman tilojen välillä voi koskaan olla 1.0 ( jos odottaa 100%:ta onnistumismahdollisuutta loitsujensa ja maailman muutosten välillä, ei ole kaaosmaagi vaan mielenvikainen idiootti). Carrollilaiset kaaosmaagit lähtevät kvanttifysiikan oletuksesta (joka siis ei ole dogma, koska sen voi vaihtaa jos se ei nappaa), että universumi ja sen tulevaisuus on alati epävarmuuden tilassa. Ihmisaivot ovat osa universumia. Ne laskevat ja/tai generoivat todennäköisyyksiä erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden tapahtumille. Kaaosmaagi puolestaan pyrkii pääsemään joko tuon todennäköisyysaallon harjalle ja surffaamaan kohti ihanteitaan tai sitten vaikuttamaan tiettyjen todennäköisyyksien kasvuun ja toisten vähenemiseen, jotta voisi löytää itsensä siitä tilasta mihin on uskomuksillaan pyrkinyt. Sitä on ihmetelty miten on mahdollista että lukiosta C:n papereilla valmistunut yllättäen valmistuu yliopistosta L:n papereilla.

Kaaosmagia ei eroa perinteisestä shamanismista sinänsä hirveästi. Kaaosmaagit pyrkivät tosin lukemaan tiedettä ja ymmärtämään sekä sitä että matematiikkaa ja selittämään niiden avulla miksi magia toimii. Kaaosmagian suuri projekti on luoda sellaisia malleja magian toimivuudesta, jotka mahdollistvat aivojen uskomuskoneiston universumia muokkaavan tehon valjastamisen  mahdollisimman onnistuneesti. Kaaosmaagit keksivät siis alati uusia teorioita ja malleja sille, minkä takia heidän loitsunsa onnistuvat. He myös yrittävät löytää mahdollisimman tehokkaan uskomusjärjestelmän, siitä näkökulmasta että loitsut onnsituisivat mahdollisimman hyvin ja mahdollisimmaan usein.

Uskomusjärjestelmät tai käyttöjärjestelmät eivät kuitenkaan ole kaaosmaageille avain onnistumiseen. Kaaosmaagi tarvitsee ainakin kolme asiaa, jotka pitää saada osumaan mahdollisimman hyvin kohdilleen. Kaaosmaagilla pitää olla aie (nk. intentio), joka pitää olla mahdollisimman selkeästi tai yksiselitteisesti muotoiltu. Kaaosmaagin pitää tietää mitä hän haluaa ja mahdollinen hinta mikä halulla on. Mikäli kaaosmaagi haluaa porshen, kaaosmaagin pitää tietää paljonko porshe maksaa ja kaaosmaagin pitää tietää paljonko hänen pitää työskennellä saadakseen rahat porsheen (järkevä kaaosmaagi tosin tuskin haluaa porshea, mutta en nyt selitä miksi). Kun aie on selvillä, pitää olla aikeen kanssa yksiin sopiva uskomusjärjestelmä sille, että miten tai miksi aie voi toteutua. Jälleen kerran, sillä ei ole väliä onko uskomusjärjestelmä totta, kunhan se tuottaa tuloksia. Proof is in the pudding and proof of the pudding is in eating it. Lopullinen seikka on gnosis, tai suomeksi, voimakkaasti muuntunut mielentila, jossa rationaalinen epäilevä puhe pään sisällä on saatu vaimennetuksi edes lyhyeksi hetkeksi. Tuon voimakkaasti muuntuneen mielentilan aikana kaaosmaagi rakastelee uskomuksensa tai aikeensa kanssa. (Halukkaat voivat hakea ja etsiä spesifit tekniikat internetin syövereistä siitä miten tämä käytännössä toteutetaan).

Kun rituaali on ohi, kaaosmaagi ei muista ikinä tehneensäkään mitään rituaalia, eikä ainakaan usko siihen että moinen temppuilu tuottaa mitään tuloksia oikeasti. Hän on rationaalinen tieteen positivistisen papiston jäsen. Tämä viimeinen seikka on tärkeä, sillä kaaosmagia on paradoksaalista. Mikäli tuloksia himoitsee tai toivoo ja haluaa väen väkisin, niin tämä jostain syystä estää niitä totuetumasta. Kyseessä voi olla superposition romahtamisen kanssa analoginen ilmiö. Toive tai aie tai loitsu, ei pääse kehittymään ja muovaamaan maailmaa jos joku jatkuvasti tarkkailee sitä (mittaaminen häiritsee järjestelmää). Toive tai aie on jähmettynyt "romahtaneeseen tilaan". Järkevä kaaosmaagi ei siis usko siihen että kaaosmagia oikeasti voi toimia. Jos joku ihmettelee maagin "hyvää tuuria" tai selvästi kummallisia sattumuksia, niin kaaosmaagit vain viattomasti kohauttavat olkapäitään, eivätkä näytä ymmärtävän mistä on kysymys. Hyvä kaaosmaagi kun ei ihan oikeasti edes muista tehneensä loitsua. Tämä unohtamisen ja irtipäästämisen ataraxinen taito on eräs tärkeimpiä taitoja joita kaaosmaagin on kehitettävä itsessään.

Luin tässä kesän aikana parikin kirjaa kaaosmagiasta. Suurin osa kirjoista oli pelkkää scheissea. Huomaan kuitenkin mielenkiintoisen trendin kaaosmagian kehittymisessä. Kaaosmaaginen yhteisö on ruvennut kiinnostumaan geotieteistä ja ilmastonmuutoksesta. Kaaosmagiaa lukemalla oppii jonkin verran nykyään kvanttifysiikasta, kristallikiteistä, matematiikasta, tähtien fuusioreaktioista, evoluutiopsykologiasta, tietoisuuden filosofiasta ja geotieteistä. Jännää tässä kaaosmagian nykykehityssuunnassa on, että kaaosmaagiset rituaalit tuovat tieteelliseen tietoon merkityksiä. Eli maapallon ja sen geohistoria yhdistetään voimakkaasti Baphometin palvontaan ja symboliikkaan. Rituaalit ja meditaatiot jossa toistetaan tai uusinnetaan maapallon syntyä kosmisessa draamassa ovat ylevöittäviä.
Vaikka kaaosmagia ei olekaan sidoksissa mihinkään tiettyyn moraaliseen näkökulmaan tai järjestelmään näkyy kaaosmaagien keskuudessa voimakas siirtyminen kokonaan uudenlaiseen magian tekemiseen. Kyseessä saatta ehkäpä olla jopa jonkinlainen micropoliittinen liike. Tässä yhteydessä on vaikea puhua edes klassisesta luontomystiikasta. Kyse on jostain laajemmasta. Voisi varmaan sanoa että kyseessä on uudenlainen kosmosmystiikka. Merkitykset löydetään luonnontieteen rakentamasta kuvasta asettamalla ihminen luovana voimana osaksi kaikkeutta ja ihmisen toiminnat yritetään ohjata ja palauttaa luontoon ja sen ylläpitoon.

Hyvän esimerkin tästä tarjoaa eräs underground -meditaationauha jonka olen löytänyt. Vuonna 1999 sarjakuvataiteilija, käsikirjoittaja ja eräs maailman kuuluisimpia kaaosmaageja, Alan Moore (josta kerron myöhemmin lisää) julkaisi eräänlaisen taidekuunnelman, tai meditaationauhan, joka alkaa kuvitelmalla siitä että universumin syntyvaiheessa on vain leijuva tarkkailijan piste, joka on mielikuvitus. Tuo mielikuvituksen piste matkustaa alkuräjähdyksestä maapallolle ja näkee DNA-rihmaston muodostumisen mudasta ja savesta. DNA:ta kuvataan käärmeenä, joka matkustaa ajan halki. Kuunnelma kertoo mielikuvituksen  ja käärmeen vuorovaikutuksesta, kun mielikuvituksen palanen vaeltaa halki evoluution nähdäkseen kuinka seksin, kuoleman, väkivallan ja valtakamppailun kaaoksesta nousee esiin taide, rakkaus, ystävyys ja lopulta kyky mystiikkaan ja magiaan. Tässä kuunnelmassa/meditaatiossa on salaperäinen ja vangitseva tunnelma. Voin antaa halukkaille kopion tästä vaikeasti löydettävästä teoksesta (alla kolmen minuutin pätkä tunnin kuunnelmasta)Tieteen kuvastostosta nidotaan taitavasti säikeitä allegorisiin kuvauksiin taidenäyttämöistä ja heprealaisen elämänpuun symboleista. Tämä tieteellinen luomiskertomus tulkitaan länsimaisten syntymyyttien läpi. Adam ja Eve olivat ameeboja. Yksityiskohtia huomioidaan jopa niin huolellisesti että Even tulkitaan syntyneen Adamin kyljestä. Käärme tiedon puussa on DNA, joka tallentaa informaation ihmisen luomiseksi. Tuo tiedonpuu ja sen kasvu ei ole mahdollista, ilman olentojen välistä valtakamppailua. "We fall into evolution/ into creativity". Ihminen on Jumala silloin kun hän luo asioita -- silloin kun hän tarttuu magiaan ja muovaa todellisuutta. Luovuus on kykyä tuoda sellaisia sanoja/informaatiota materiaaliseen maailmaan, jotka olivat olemassa vain mielikuvituksessa. Luovuus on sitä, että antaa mielikuvituksen tuotteille muodon. Tämä on ihmisen erityisyys. Luovuus on jumalainen kyky ihmisessä ja luonnossa.

Materia, joka syntyi tähdistä ja järjestyi maapallolla DNA:n avulla ihmiseksi on täten universumin ja maapallon luomus. Maapallon biosfääri taas on luonut itse itsensä. Kun elämä syntyi, se usean vaiheen kautta kehitti menetelmiä eristää vettä kivistä (kyllä tämä on tieteellisesti jo näytetty, miten tietyt bakteerit ja alkueliöt kykenevät "syömään" kiveä). Evoluution myötä elämä kehitti kyvyn erottaa hapen hiilidioksidista. Happi muovasi kiven pintaa ja rupesi luomaan säätä, sadetta jne. Joka tapauksessa kaaosmagia keskittyy nykyään useampiin erilaisiin meditaatiomenetelmiin ja rituaaleihin joissa maagi keskittyy pohtimaan ja visualisoimaan maapallon syntyä ja ihmisen roolia evoluutioprosessissa.

Kun istuu päivittäisessä meditaatiossaan pohtimassa tähtien fuusioreaktiota ja sitä miten tähdet fuusioreaktion päätteeksi räjäyttävät materian maailmankaikkeuteen ja miten massan vaikutuksesta aika-avaruus kaareutuu ja pienet tomuhiukkaset kerääntyvät yhteen ja ajan saatossa muodostuvat kiviksi ja lohkareiksi, kokee helposti haltioitumista maapallon ihmeellisyyttä kohtaan. Meditaatiota jatketaan pohtimalla miten maapallon litosfääri, pii -pohjaisten kivilajikkeiden sekamelska, on synnyttänyt biologisen elämän. Tämä biologinen elämä kaivaa maasta esiin jälleen lisää piitä ja (jalo)metalleja. Biologinen elämä  kehittää mikropiirit, joilla se voi levittää informaatiota ja kiihdyttää tahtia itsensä ja elinympäristönsä ymmärtämisestä. Tällaisen meditoinnin myötä kokee häkellyttävää hämmästystä ja arvostusta tätä arvokasta planeettaa kohtaan. Olemme tähtien ja maapallon kivien lapsia. Olemme erottamaton osa koko maailmankaikkeuden olemassaolon prosessia ja muovaamme sitä ajatuksilla ja ideoilla ja aikeilla. Mielikuvitus nousi evoluution myötä elottomasta materiasta (tai ainakin sai uuden muodon olemassaololleen).
Kaaosmagiassa tällä hetkellä eräs suosittu meditaatiomalli yhdistää tieteellisen tiedon okkultistiseen symboliikkaan Baphometista. Baphomet on sarvipäinen harmafrodiitti, jolla on kalan häntä ja Caduceus. Baphomet kuvastaa elämän alkua merestä, Caduseuksen tuplakierteet kuvaavat DNA-rihmaston nousua alkumerestä ja hermafrodiittijumala itsessään kuvaa luovuutta, joka nousee seksuaalisuudesta. Seksuaalinen lisääntyminen on kiihdyttänyt evoluution tahtia ja seksuaalinen lisääntyminen on ollut vastavoima entropialle. -- Kaaosmagiassa entropian periaatteen pohtiminen ja meditoiminen on myös yksi harjoitus.

Kaksi kirjaa jotka parhaiten kuvastavat tätä tämän hetken trendiä kaaosmagiassa ovat Peter Carrollin Octavo (ja sen edeltäjä Apophenion) sekä Julian Waynen ja Nicki Wyrdin the Book of Baphomet. Kaaosmagia on ensimmäistä kertaa tuottanut jotain, mikä on lähellä etiikkaa. Teoksissa pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja sitä että miten ihmisten tulisi elää ja minkälaisia uskomuksia ihmisten pitäisi rakentaa, jotta he eivät tuhoaisi elämän edellytyksiä. Molemmista teoksista löytyy rituaaleja joiden tarkoitus on lisätä tietoisuutta biosfäärin hauraudesta ja hajoavuudesta. Molemmissa teoksissa on mainintoja ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja siitä miten kaaosmaagien pitäisi yhdistyä ja ruveta keskittymään maagiseen maailman pelastamiseen.  Book of Baphomet on hajanainen esseekokoelma jossa käydään läpi sekä maapallon syntyhistoria, että maakeskeisten jumalien ja jumalattarien kulttuurihistoria.

[Tässä on linkki Book of Baphometin 1. traileriin. En suosittele blogini lukijoille kirjan lukemista ellei magia ja sen historia itsessään ole kiinnostavaa. Suosittleen kuitenkin tämän trailerin vilkaisemista se on ihan vaikuttava etenkin jos on mahdollisuus luukuttaa musiikkia aavistuksen normaalia kovemmalla]

Kaaosmagia syntyi 1970-luvun lopulla ja tuolloin se oli nihilistinen, äärirelativistinen ja post-modernistinen suuntaus joka advokoi psykedeelisten aineiden käyttöä ja sellaisen magian harrastamista, jolla maagi saa luotua itselleen vakaan alustan maailmassa toimimiseksi. 1990-luvun alussa ilmestyivät kaaosmagian ensimmäiset matemaattiset kaavat ja todennäköisyyslaskentaan ja kvanttifysiikkaan perustuva pohja jolla argumentoitiin sen puolesta että informaatio voi matkustaa ajassa taaksepäin. Aikanaan radikaali idea, joka myöhemmin on empiirisesti todennettu.

Nyt kaaosmaagit ovat implementoineet geotieteiden ja kosmologian kehityksestä valuvaa tietoa omaan viitekehykseensä ja ovat ainakin hetkellisesti hylänneet nihilismin ja individualismin. Onhan kyseessä mahdollinen kamppailu koko ihmiselämän ja biosfäärin jatkumisesta. Baphometin pelastaminen on operaatio, jossa ekaa ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa ihmiset yrittävät pelastaa jumalaa (maapalloa), eikä päinvastoin. Book of Baphomet sisältää lukuisia harjoitteita maapallon kokemisesta. Osa harjoitteista tarkoittaa sitä että möyrii kädet mullassa ojanpiantareissa ja tulee sen jälkeen kotiin juomaan lämmintä kaakaota tiedostaen sen että kaakao kasvoi mullasta, joka on kuollutta bioaineista (toisaalta taas elävää, koska se on täynnä bakteereita).

Kaakaon hiilivetymolekyylit saattavat olla koostua samoista hiiliatomeista joita me hengitämme ulos hiilidioksidin muodossa ja kaakaon vetymolekyylit ovat saattaneet olla osa niitä vesimolekyyjä joita me olemme juoneet. Kaakoa on kuskattu tänne maasta pumpatulla öljyllä. Öljy on paineen alaisena liejuuntunutta bakteeri-, kasvi ja eläinainesta, jonka pääasiallinen energia on tullut auringosta kun fotosynteesi on sitonut hiilen vetyyn. -- Et juo enää pelkkää kaakaota, vaan olet jatkuvassa informaation vaihdossa koko kosmoksen kanssa. Osa taas maapallon kokemisharjoitteista ovat selkeitä ja yksiselitteisiä ohjeita siitä, miten käyttää psykedeelisiä aineita. Miten ja millaisissa olosuhteissa pitäisi yksilön polttaa esim. 5-meo-DMT:tä kokeakseen maapallon värähtelyt.

Lopulta tietysti herää kysymys. Eivät kai nämä ihmiset ole tosissaan sen suhteen, että magialla, siis mielikuvitusleikeillä, huumeiden vetämisellä ja kaapuihin pukeutumalla muutetaan maailmaa? Siis ihan oikeasti, tämähän on naurettavaa! -- Huomautan tässä vaiheessa että kaaosmaagi ei usko determinismiin ellei siitä ole hänelle hyötyä. Tässä vaiheessa on parempi uskoa avoimeen tulevaisuuteen, jonka todennäköisyysaaltofunktion on yhä superpositiossa. Kaaosmagia on oletus siitä että uskomukset ja muutokset maailmassa ovat korrelaiivisessa (vaan eivät välttmättä kausaalisessa) suhteessa. Lupasin palata Alan Moore'een.

Kuka ihme siis on Alan Moore. Hän on henkilö joka kirjoitti 1980-luvun alussa, silloin kun kaaosmagia oli vielä tiukasti esoteerinen liike ja täysin tuntematon metakäyttöjärjestelmä, viattoman pienen sarjakuvatarinan V for Vendetta. Suomeksi: "V niin kuin verikosto". Miksi Alan Mooren pieni sarjakuva nyt on olennainen tai mihin se liittyy? Katso alla olevaa kuvaa. Se on Guy Fawkes -naamio. Guy Fawkes yritti 1600-luvulla räjäyttää Britannian parlamentin.

Alan Mooren sarjakuvasta tehtiin 20-vuotta myöhemmin elokuva joka oli kohtuullisen uskollinen alkuperäiselle sarjakuvalle. V for Vendettan pointi oli siinä, että ainoa tapa miten korroptoituneesta hallintojärjestelmästä pääsee eroon, on tarjota ihmisille Idea tai Ajatus siitä, että hallintojärjestelmä ei ole oikeassa. Lait voivat olla väärässä ja hallitsijamme eivät oikeasti aja meidän etuamme. V for Vendettan pointti oli lopulta siinä, että kuka tahansa voi toteuttaa Ideaa tai Ajatusta. Sarjakuvassa kansalaiset repivät alas fasistisen järjestelmän, joka alkoi demokraattisena, sen jälkeen kun he ovat nähneet, että fasismin voi kuin voikin rampauttaa.

Edelleen kysyt, miksi Alan Mooren pieni sarjakuva on relevantti kun puhutaan kaaosmagiasta. Vastaus on yksinkertainen V for Vendetta on kaaosmaaginen loitsu, joka on muovannut tätä todellisuutta jossa elämme. Ehkä emme saaneet mistään sankaria joka Guy Fawkes -naamari päässään käy teloittamassa korruptoituneita fasisteja, mutta Internet -aktivistit, Occupy -liike ja monet ovat saaneet viimeisen parin vuoden aikana tukea nk. Anonymous -ryhmältä. Ja mikä onkaan Anonyymien tunnus? Se on Alan Mooren suunnittelema Guy Fawkes -naamio. Anonymous -liike on yhdessä Wikileaksin, Greenpeace'n ja muiden vastaavien aktivistien kanssa voimakkain vastavoima korruptiolle tällä hetkellä.


Kysytkö vieläkin sitä, että ovatko kaaosmaagit tosissaan sen suhteen että maailmaa muutetaan rituaaleilla ja loitsuilla, kaapuleikeillä, naamioilla ja LSD:llä? Tämä on tietysti myös eri kysymys kuin se, että onnistuuko muutos lopulta, kyse kun on todennäköisyyksistä. Vastaus kuitenkin on että kaaosmagia toimii ja sillä on suuret seuraukset. Kaaosamagian nimi tulee siitä, että pienen pienet muutokset, voivat riittävällä aikaskaalalla kasvaa suuriksi muutoksiksi. Eli magian ei edes luonnon voimana tarvitse olla kovin vahva, jotta sen tulokset ovat dramaattisia vuosien aikaskaalalla. Joka tapauksessa, ympäristöliike näyttää saaneen uusia liittolaisia varsin yllättävältä taholta. Ehkä tällä on jotain nähtäviä seurauksia tulevaisuudessa, ehkä ei.

Tämä on kuitenkin jotain täysin uutta, sillä aikaisempi luontomagia tai luontomystiikka ei ole ajatellut planeettaa tästä näkökulmasta (ihmiset eivät edes kunnolla sisäistäneet asuvansa planeetalla ennen 1960-lukua). Kyse ei ole äitimaan uudelleen iteraatiosta vaan luonnossa olevan luovuuden kipinän kytkeytymisestä maaplaneetan älykkyyteen (ei välttämättä tietoisuuteen). Kyse on myös tieteellisten oivallusten implementaatiosta estettiikkaan ja rituaalimagiaan. Kyse on siitä että tiede ei ole enää eksistentialistisen ahdistuksen lähde (yhy yhy me ihmiset olemme merkityksettömiä kun Jumala ei meistä välitä ja meillä ei ole tarkoitusta) vaan sen lääke, kun se yhdistetään rituaaleihin ja meditaatioon.

On hämmästyttävää olla elossa ja pitää sisällään luovuuden kipinää. Kaikki tämä luovuus ja uuden generoituminen mitä kosmoksessa on, on sitä hämmentävämpää ja ihmeellisempää kun tajuaa, että mitään Jumalaa ei ole. Tämä kaikki on olemassa ja sen olemassaolo on niin epätodennäköistä, että olisi sääli jos se katoaisin. Universumimme itsessään on luovuuden moottori ja se toisintuu planeetallamme ja se toistuu meissä ihmisissä myös. Tämä kaaosmagian uusi näkökulma on minua suunnattomasti miellyttävä ja se on kytkeytynyt nyt uuteen tieteenfilosofiaan joka kehittyy kovaa tahtia. Panpsykismi on kaaosmagian viimeisin metafilosofinen taustaoletus ja se näyttää nyt tieteenfilosofianakin kehittyneen niin pitkälle, että se tarjoaa vakavasti otettavan vaihtoehdon klassiselle ja eliminatiivisell materialismille. Panpsykismistä en kuitenkaan enää tänään kirjoita. Se on ehkä tulevaisuuden kirjoituksen aihe.

Mikäli viikonloppusi on tylsä ja kaipaat jotain tekemistä, suosittelen yllä olevaa National Geographicin dokumenttia maapallon synnystä. Tämän blogikirjoituksen keskeinen pointti oli oikeastaan vain siinä, että maapallo on aika siisti juttu ja on aika siistiä fiilistellä maapalloa kaaosmaagisesti.

Peace,

--Michael

2 kommenttia: