sunnuntai 16. toukokuuta 2010

Konservatiivit on tymiä


Osallistuin tänään nk. Elävään kirjastoon. Se on sellainen tapahtuma, jossa ihmiset saavat lainata "kirjastosta" toisia ihmisiä ja keskustella heidän (eli kirjojen) elämästä. Olin tänään lainattavana nimikkeellä Totaalikieltäytyjä. Tilaisuus oli kiva ja viihdyin siellä erinomaisesti. Tilaisuuden jälkeen olen kuitenkin hieman pohtinut asioita. Seuraava kirjoitus on oikeastaan täysin itsekäs tunteenpurkaus, eikä se ole millään muotoa kypsä tai asiallinen.

Hämmästyttää, hämmästyttää oikeastaan joka kerta, kun tapaa jonkun suunilleen itsensä ikäisen umpikonservatiivin. Keskustelin tänään siis kolmen ihmisen kanssa siitä, millaista on olla totaalikieltäytyjä ja miksi kieltäytyä. Yksi oli umpikonservatiivi. Vaikeinta on aina yrittää selittää totaaliselle umpikonservatiiville oma positioni. Sellaiselle konservatiiville, joka oikeasti uskoo sellaisiin asioihin kuin auktoriteetit ja niiden kunnioittaminen vain näiden aseman takia. Samaiset konservatiiviset ihmiset myös ajattelevat että kulttuurit ovat jotenkin erityisen säilyttämisen arvioisia ja kunnioitusta ansaitsevia asioita, etenkin heidän omansa. Kysyin konservatiivilta, että pitääkö lääkäreitä kuunnella koska he ovat lääkäreitä vai koska he saattavat tietää jotain relevanttia terveydestä. Lääkäreitä ei mielestäni tarvitse kuunnella sellaisissa asioissa, mistä he eivät mitään tiedä; sellaisia asioita on paljon. Konservatiivi vaikutti siltä, ettei ollut oikeastaan koskaan edes ajatellut asiaa.

Lyhyesti kantani on seuraava: konservatiivit ovat syypäitä sille, että ihmisillä ylipäätänsä on sodaksi nimitettyjä ilmiöitä. Konservatiivit ovat niitä ihmistyyppejä, jotka jaksavat ylipäätänsä vauhkoontua jumalista, rituaaleista ja muista meemeistä, joita he pakkosyöttävät toisten kurkuista alas. Jos eri ihmiset eivät jaksaisi kokea kansallisylpeyttä tai tarvetta älyttömien neuroosiensa pakkoylläpitoon, niin yksi iso motiivi kähisemiseen ja kahinointiin olisi poissa maailmasta. Mikäli kukaan ei kokisi tarvetta elää menneisyyden myyteissä, oli sitten Suomen pienestä kolmen kuukauden mittaisesta rajakahakasta tai paratiisista (jota ei koskaan ollutkaan), niin ihmiskunta voisi elää tulevaisuudessa ja rakentaa paremman huomisen. Jokaisen maan konservatiivit voivat puolestani ottaa perinteensä ja tunkea ne syvälle hanuriinsa. Kun kaikki luopuvat uskonnostaan, kansallisuudestaan ja perinteistään, niin kaikki luopuvat jostakin -- olen valmis luopumaan vaikka kaikista kolmesta sujuvasti osaamastani kielestä ja korvaamaan sen neljännellä, jos siitä seuraa vakaampi maapallo. Se on tasapuolista ja oikeudenmukaista, kukaan ei luovu mistään materiaalisesta tai konkreettisesta kaikki luopuvat ainoastaan informaatiosta.

Informaation arkistoiminen ei pitäisi olla sen kivuliaampaa kuin delete -napin painaminen tietokoneella kun tuhoaa musiikkiarkistonsa. Hetken se voi ottaa päähän, mutta kun ajan myötä unohtaa sen mitä menetti, niin eipä se enää kirpaisekaan. Konservatiivit voisivat vain painua helvettiin tarpeettoman hamstraus- ja säilytysvimmansa kanssa. Mikäli jokainen "kansakunta" unohtaisi historiansa, niin aika pian katoaisi syyt ylläpitää kaunoja, rajoja ja sotia.

Konservatiivit ovat niitä, jotka kuvittelevat, että heillä on joku myyttinen "kypsemmän" ihmisen oikeus (oikeastaan kyse on puhtaasta strategisesta itsekkyydestä), määritellä mm. oikeanlaiset tavat olla joko mies tai nainen. Konservatiivit ovat niitä, joiden mielestä ihmiset tarvitsevat kasvatusta ja kasvatus on oikeastaan vain heidän oman ideologiansa aivopesemistä toisiin ihmisiin. Koulujärjestelmä on tästä näkökulmasta varsin ovela propagandaväline, kun sillä on objektiivisuuden halo ympärillään. Kolulujärjestelmä on sitä, että toisten ihmisten poliittiset mieltymykset ja arvojärjestelmät pakotetaan sellaisille, joilla sitä ei vielä ole. Kyse on hallinnasta ja sitä pidetään arvoneutraalina. Konservatiivit perustelevat ihmisten pakottamista asepalvelukseen kasvatuksella. Ts. he päättävät hyvän miehen mallin, omien arvojensa pohjalta ja kokevat oikeudekseen määritellä sopivan mieheyden. Konservatiivit voisivat ottaa geeninsä ja vain ampua itsensä omilla arvoillaan ja omilla pyssyillään, joita he yrittävät varsin kehnoin perustein pakottaa toisille. Missään vaiheessa he eivät oikeastaan pysähdy kertomaan sitä, miksi miehen pitää olla tietynlainen? Minusta ns. mamiksissa, pehmoissa, nörteissä, nössöissä ei ole mitään vikaa. Vaatii enemmän chutzpa'a nyky-Suomessa olla nörtti kuin macho. Nössömiehet ovat riittävän fiksuja (keskimäärin) ymmärtääkseen, ettei sodankäynti ole hyödyksi ainakaan heille itselleen. Manittakoon että, Turun vankilan ylilääkärin Hannu Lauerin mukaan, miesten suorittamien henkirikosten eräs keskeinen syy on juurikin suomalainen miehen malli, jossa miehen on puolustettava ylpeyttään ja kunniaansa. Perinteinen mieheys on idareille, eivätkä konservatiivit edes tajua sitä, kannattavat vain yleistä asevelvollisuutta, missä siihen (mieheyteen) "kasvatetaan".

Konservatiivit ovat myös tyhmiä. Konservatiivit eivät ymmärrä sitä, kun joku hylkää heidän tarjoamansa kulttuurin. He ajattelevat asian jotenkin alitajuisesti näin

1. Minun kultuurini on hyvä
2. Koska minä kuulun tähän kulttuuriin
3. Niin minä olen hyvä ihminen
4. Koska minä olen hyvä ihmienn ja minä kuulun tähän kulttuuriin, niin minun kulttuurini on hyvä
5. Minun pitää siis pakottaa tämä kulttuuri myös muiden hyväksyttäväksi
6. Koska jos en sitä tee, niin en saa muita ihmisiä suojelemaan omien geenieni leviämistä.

Korostan siis että yllä olevan kaltainen ego- ja etnosentrinen ajattelu ei ole tiedostettua, konservatiivit tietoisella tasollaan vain kokevat ylpeyttä, rakkautta ja muita sellaisia asioita omaa ryhmäänsä ja sen arvoja ja piirteitä kohtaan. Heidän näkökulmastaan (tietoisella tasolla) kunnituksessa perinteitä kohtaan on kyse itseisarvoisesta asiasta. He eivät tietoisesti pyri levittämään geneejään, mutta heidän ajamansa arkipolitiikan tavoite on alitajuisesti juuri tämä. On heidän geeniensä levittämisen strategian näkökulmasta varsin ymmärrettävää myös se, että heidän tietoisuutensa (kuten kaikkien ihmisten) on jakautunut siten, ettei heidän tietoinen minänsä tavoita heidän todellisia motiiveitaan. Täten, heidän vilpittömyytensä (ja tyhmyytensä ja sokeutensa) omien arvojensa suhteen on heille todellista. Koska se on heille todellista, he eivät näyttele ja saavat siten toisetkin vakuuttuneeksi ilmaisuillaan ja eleillään. Ihmiset kommunikoivat emootioillaan enemmän kuin semanttisella informaatiolla, jos konservatiivien viestinnästä "vuotaisi" valehteluun liittyviä eleitä, he eivät vakuuttaisi toisia ihmisiä vilpittömyydestään. Heidän kannattaa siis huijata myös itseään. Evoluutiolle ei olisi järkevää rakentaa konetta, joka ei pidä itseään hyvänä ja leimaa siten myös kulttuuriaan ja arvojaan pelkän ryhmäjäsenyyden perustella hyväksi.

Konservatiivit ovat siis täysin vilpittömiä ollessaan ymmärtämättä sitä, että kaikki eivät halua heidän arvojaan tai heidän kulttuuriaan. Heidän mielestään kyse on aina "auktoriteettiongelmasta" tai "epäkypsästä kapinoinnista". Tämä on syytös on varsin helppo tapa suojautua ajattelemiselta. On huomattavasti vaikeampaa ja raskaampaa ihmismielelle ajatella asiaa niin, että toisella puolella voisi vaikka olla kyse jostain oikeasta ajatustyöstä ja siitä, että heidän (konservatiivien omissa) arvoissaan ja kulttuurissaan voisi olla jotain pahasti pielessä. Jos he myöntäisivät, että heidän arvoissaan on jotain vikaa he myöntäisivät samalla, että heissä on jotain vikaa. Kuten yllä selitin, tällainen evolutiivinen rakennelma olisi jossain määrin kestämätön ja siksi varsin epätodennäköinen. Konservatiivi ei mistään hinnasta tekisi päätöstä jättää lisääntymättä sen takia, kun maailmassa on asiat pielessä -- konservatiivi ei näet osaa yhdistää että vika on hänen toiminnassaan ja hänen kulttuurissaan. Vika on aina niissä muissa, venäläisissä, ruotsalaisissa tai kiinalaisissa. Ei kuitenkaan Suomalaisissa. Konservatiivi on myös tyhmä senkin takia, ettei hän halua tajuta sitä, että muiden maiden konservatiivit ovat samanlaisia kuin hän itse. Seuraavaksi onkin tiedossa sota, tavalla tai toisella.

Mutta joo, konservatiivit... Hyödyttömiä tälle maapallolle ovat he. Jokaisen maan konservatiivit ajattelevat, että heillä on oikeus kuluttaa, ostaa ja lisääntyä, koska heidän ryhmäjäsenyytensä tekee heistä erikoisia (jumalan valittuja). Konservatiivit eivät ymmärrä, että heidän lisääntymisensä on ympäristörikos, joka lisää maapallon kuormitusta ja siten lisää sitä todennäköisyyttä ettei maapallolla välttämättä ole tulevaisuudessa ollenkaan ihmisiä kun sen ekologinen kantokyky romahtaa. On vain luonnollista että jokaiset vanhemmat näkevät lapsensa täydellisinä ja viattomina; "ei meidän lapset ole ympäristökatastrofi, mutta kiinalaisten lapset on".

Konservatiivit voisivat painua helvettiin tiedostamattoman mielensa kanssa. Ketä oikeasti jaksaa kiinnostaa suomalaisuus tai suomalaisuuden säilyttäminen, jos koko ihmiskunta saattaa tuhoutua ase- ja suurteollisuuden intressien takia. Tulevaisuuden ihmisillä, jos he selviävät tästä tiukasta tilanteesta mitä kohti olemme kiihtyvällä tahdilla ajautumassa, tulee olemaan kulttuurien museossa varmasti oma osastonsa kansallisvaltioiden kansallismielisille kulttuureille joita kauhistellaan samalla tavalla kuin nykyään kauhistelemme Ruandan kansanmurhaa. Hauskinta on se, että tulevaisuudessa sen tekevät mitä todennäköisimmin juurikin Konservatiivit. Sitä ennen konservatiivien pitää ymmärtää, että aseteollisuus, sodat ja ympäristöongelmat ovat systemaattisesti yhteenkietoutunut ongelma, joka nimenomaan on seurausta heidän lisääntymishaluistaan. Heidän lisääntymishalunsa on siis heidän geeniensä mahdollinen tuho. Vittu mitä idiootteja, en voi käsittää miten kukaan voi vapaaehtoisesti olla konservatiivinen.

Tämän päivän kuvan tilalla on video ruokailevista deguista. Degut eivät ainakaan ole toistaiseksi osoittaneet merkkejä siitä, että olisivat keksineet aseteollisuutta, kansallisvaltioita, tai saasteita.

2 kommenttia:

 1. No mutta kun Talvisota ja sitkun hyvinvointilaitos!

  Olisi oikeastaan mielenkiintoista miettiä evolutionaarisessa mielessä, että JOS tuo konservatiivinen informaatio poistettaisiin, voisiko yhteiskunta PYSYÄ siinä tilassa.

  Tulee nimittäin väkisin mieleen, että uskon että, järjettömät tavat yleistyisivät melko nopeasti (viimeistään vuosikymmenissä). Tähän vaikuttaa monta asiaa, joista yksi ehkä yllättävä on evoluution kannalta tärkeä "false positive"-muistijälki: jos tuo mies söi tuon sienen ja kuoli seuraavana päivänä, on parempi välttää sieniä - oli se syynä kuolemaan eli ei.

  Hieman voimakkaampi esimerkki uskonnollisuutta kohtaan vievästä kehityksestä voisi olla tarina: "Kaaduin polvilleni mustan kiven edessä. Takanani oleva tarkka-ampuja ampui ohitseni tämän takia. Tuossa isossa mustassa järkäleessä on oltava taikavoimia ja olisin itsekäs, jos en kertoisi tästä kaikille. Minun ja lasteni kannattaa tulla katsomaan mustaa kiveä polvillaan aina, kun on kulunut täysi vuosi."

  En tiedä kuinka paljon järjestäytyneessä uskonnollisessa toiminnassa on myös mukana Amotz Zahavin Handicappiä (tälle varmaankin on joku suomenkielinen vastine...). Sinulle varmasti tuttu, mutta mahdollisille muille kertauksena: uros-riikinkukon järjetön pyrstövarustus hankaloittaa aivan kaikkea toimintaa. Se antaa signaalin siitä, että "koska olen kantamastani pyrstöstä huolimatta elossa, ovat geenini riittävän hyviä yhtymään geeneihisi." Samaa mitä on ajateltu pikkulintujen mainosviserryksestä: "koska pystyn laulamaan samaa säveltä virheettä tuhansia kertoja päivässä, geenieni on oltava hyviä."

  Omalla tavallaan sekin, kun me kieltäydymme syömästä lihaa ilmentää samaa handicap-periaatetta ja annamme merkkejä, että pystymme elämään pelkillä kasveilla. Ihan jokainen tosimies ei siihen pysty (lue: halua pystyä; tosimies pystyy elämään jopa ILMAN lihaa, koska on niin kova sälli), vaikka kasvisruokailua vastaan on erittäin hankala löytää mitään muita argumentteja kuin subjektiivinen ja muutettavissa oleva makumieltymys.

  Uskonnollisuudessa on varmasti erittäin paljon samaa ajatusta toiminnan mainostamisessa. Se tarjoaa myös reitin hyväntekeväisyyteen, joka etenkin naisille on empiirisesti todennettu tapa pyrkiä mainostamaan omaa geeniperimää (kyllä, luen parhaillaan antamaasi Spent-kirjaa).

  Ah, kyllä evoluutiopsykologia on sitten hienoa. :D

  VastaaPoista
 2. Joo, koska Talvisota (historia) niin siksi ei muutosta.

  Olet luultavasti oikeassa sen suhteen, että konservatiivit ovat jonkinlainen evolutiivinen edellytys yhteiskunnalle tai sosiaaliselle elämälle ylipäätään. Ilman konservatiiveja ihmiset olisivat varmaan degujen sijasta hamstereiden kaltaisia olentoja.

  Mikäli olet Global Brainin lukenut, niin siinähän Howard Bloom kirjoittaa konservatiiveista ja monimuotoisuusgeneraattoreista. Konservatiivit muodostavat suurimman osan toimijoista ja ovat siten yhteiskunnan toimintaedellytys. He välittävät eteenpäin tietoa ja säilövät sitä. Monimuotoisuusgeneraattorit taas muodostavat vähemmistön (10-30%) ja elävät käytännössä yhteiskunnan reuna-alueilla. Konservatiivit eivät yleisesti ottaen pidä heistä, eivätkä he pidä konservatiiveista. Monimuotoisuusgeneraattorit keksivät uudet ideat, keksivät vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita (shamaanit, seikkailijat yms.), kyseenalaistavat auktoriteetteja ja perinteitä ja ylipäätänsä pyrkivät muuttamaan asioita tai eivät sitoudu yhteisön rakenteiden ylläpitoon.

  Konservatiivit taas vetävät köyttä toiseen suuntaan, mutta aina monimuotoisuusgeneraattoreista valuu jotain uuta konservatiivien/yhteiskunnan ydinalueelle, jonka konservatiivit ritualisoivat ja kanonisoivat. Kun konservatiivien sukupolvi on vaihtunut, niin ovat yhteiskunnan arvorakenteetkin vaihtuneet.

  Eli, joo, lienet täysin oikeassa, hamsterit, kissat, ateistit ja muut kerettiläiset eivät oikein muodosta yhteisöä. Toinen kysymys on kokonaan, että olisiko tulevaisuudessa yhteisöllinen ihminen enää muutenkaan toivottava ilmiö. Teknologia on mahdollistanut individualismin ja siinä on selvästi omat puolensa.

  VastaaPoista